Domenii | Autori

Arhiva

Elemente de calcul economic – autor Cohal Daniela Mihaela

În didactica modernă funcţiile evaluării au căpătat o pondere mai mare în procesul de instrucţie şi educaţie. Astfel, cu metodele de evaluare măsurăm nu numai conţinutul învăţământului, volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi dar, trebuie să măsurăm şi gradul în care o seamă de informaţii, cunoştinţe, priceperi, deprinderi dobândite în şcoală au capacitatea virtuală de a se integra practicii sociale, informaţii care să nu constituie o însumare de date, ci să fie instrumente de acţiune asupra realităţii materiale şi spirituale, celule vii ale educaţiei ulterioare permanente.

Altfel spus, scopul principal al evaluării nu este numai notarea. Evaluarea trebuie să furnizeze profesorului date care să-i permită o analiză a strategiilor didactice utilizate pentru realizarea obiectivelor concrete propuse. Evaluarea constituie un mijloc de autoperfecţionare şi pentru profesor nu numai pentru elev.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Elemente de calcul economic” – autor Cohal Daniela Mihaela

Anexele lucrării pot fi descărcate de aici

ISBN 978-606-8129-77-8