Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice de îmbogăţire, nuanţare şi activizare a vocabularului şcolarului mic prin lecţiile de citire-lectură, autor Laura Bădeanu

Practica limbii literare impune respectarea unor norme unanim recunoscute şi acceptate.
Orice încălcare a acestor norme constituie o abatere de ordin lingvistic. Învăţarea limbii este în acelaşi timp libertate şi constrângere. Libertate pentru că ea permite fiecăruia să se exprime, să se afirme, să înţeleagă lumea şi pe ceilalţi oameni, şi este constrângere fiindcă, [...]

Strategii didactice de însuşire a citit-scrisului, autor Laura Bădeanu

Lucrarea de față nu este doar rezultatul muncii didactice din ultimul an, ci rodul întregii activități desfășurate; ea s-a cristalizat în decursul experienței la clasă, fundamentată pe observații, exerciții, teste, fișe de lucru pe documentarea științifică.
Materialul de bază îl reprezintă textele din manualele de limba și literatura română ale ciclului primar. S-a avut [...]