Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice de însuşire a citit-scrisului, autor Laura Bădeanu

Lucrarea de față nu este doar rezultatul muncii didactice din ultimul an, ci rodul întregii activități desfășurate; ea s-a cristalizat în decursul experienței la clasă, fundamentată pe observații, exerciții, teste, fișe de lucru pe documentarea științifică.
Materialul de bază îl reprezintă textele din manualele de limba și literatura română ale ciclului primar. S-a avut [...]