Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice de însuşire a citit-scrisului, autor Laura Bădeanu

Lucrarea de față nu este doar rezultatul muncii didactice din ultimul an, ci rodul întregii activități desfășurate; ea s-a cristalizat în decursul experienței la clasă, fundamentată pe observații, exerciții, teste, fișe de lucru pe documentarea științifică.
Materialul de bază îl reprezintă textele din manualele de limba și literatura română ale ciclului primar. S-a avut în permanență în vedere legătura dintre actul instruirii, dezvoltarea gândirii și a limbajului și însușirea vocabularului.
Metodele folosite au fost diverse: observația colaborată cu conversația, experimentul, problematizarea, învățarea prin descoperire.
Rezultatele obținute au fost verificate și apreciate prin evaluări sumative, evaluări curente, analiza produselor activității, analiza activității individuale.
Rezultatele obținute și interpretarea lor după o temeinică documentare teoretică și practică sunt prezentate pe parcursul lucrării.

Descărcaţi gratuit Strategii didactice de însuşire a citit-scrisului, autor Laura Bădeanu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-30-0213-7

You must be logged in to post a comment.