Domenii | Autori

Arhiva

Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu

Lucrarea de faţă îşi propune analiza particularităţilor de limbaj specific literaturii şi filmului, înţelegerea punctelor de interferenţă dintre aceste modalităţi de comunicare artistică şi a manierei de transmitere a mesajului sensibil. În egală măsură, se urmăreşte cultivarea şi dezvoltarea capacității elevilor de a recepta și interpreta un mesaj artistic (fie din domeniul literaturii, [...]