Domenii | Autori

Arhiva

Japonia între tradiție și modernitate – Reformarea structurilor economico-sociale ale Japoniei în era Meiji, autor Simona Mariana Drulă

Dacă în 1854 Japonia era în ochii Occidentului o ţară înapoiată, astăzi ea face parte din rândul celor mai industrializate ţări ale lumii.
Momentul Meiji reprezintă intrarea Japoniei în circuitul civilizaţiei moderne. „Noul” ce a pătruns în Japonia a avut efectul unei revoluţii a schimbat rapid modul de viaţă şi cultura acestei ţări.
Intrarea Japoniei pe [...]

Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei prin elementele de limbaj plastic în învăţământul primar, autor Prof. înv. primar Szebeni Monica-Camelia

Studiind programa şcolară, manualele, lucrările de specialitate, am constatat că în şcoală accentul se pune azi mai mult pe căile şi mijloacele de modernizare a învăţământului.
Prin modul de tratare şi prezentare a temelor, această lucrare se înscrie în sfera stimulării creaţiei. Trecând dincolo de băncile şcolii, culoarea şi cuvîntul exprimă şi ne dezvăluie fascinaţia, [...]