Domenii | Autori

Arhiva

Metode de rezolvare de probleme la chimie și fizică prin stimularea creativității elevilor, autor Profesor Elena Barbălată

Învăţarea creativă presupune existenţa unui potenţial creativ al elevului, manifestat în receptivitatea faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate de elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate.
Atât metodele tradiţionale, cât şi cele alternative de predare-învăţare, sunt fundamentale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice.
Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne [...]

Conceptul chimic de acid, autor Prof. Elena Barbălată

În decursul timpurilor, noţiunile de acid şi bază şi-au schimbat înţelesul. Înainte vreme se numea acid acea substanţă care în soluţie apoasă avea gust acru, care înroşea hârtia sau soluţia albastră de turnesol, care reacţiona cu metalele punând în libertate hidrogenul şi care reacţiona cu bazele formând o sare şi apă.
Concepţiile bazate pe teoria [...]