Domenii | Autori

Arhiva

Teoria grafurilor. Grafuri în viaţa de zi cu zi – probleme care tratează grafurile din punct de vedere interdisciplinar, autor Dobre Valentina Iuliana

Prefectul unui judet doreşte să refacă drumurile judeţului astfel încât să-i rămâna şi bani în buget (cât mai mulţi). Cunoscând numarul de localităţi din judeţ, distanţa dintre ele, precum şi costul asfaltării unui km de şosea, determinaţi ce drumuri va alege prefectul pentru a le reface, astfel încât investitia să fie minimă şi să se poata circula între oricare două localităţi ale judeţului.


(fragment preluat din lucrare – urmată de soluţie)

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Teoria grafurilor. Grafuri în viaţa de zi cu zi – probleme care tratează grafurile din punct de vedere interdisciplinar, autor Dobre Valentina Iuliana.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-625-8

Limba română. Elemente de construcţie a comunicării, autori Cleopatra Brînduşa Bursuc, Olga Gal

Frământări de limbă

Cele şapte muze
Cu priviri de zuze
Scriu ca să se amuze
Versuri andaluze !

Şase călăuze
Încearcã s-acuze
Cinci femei lehuze
Că ar fi farfuze.

Cinci fine meduze,
geometrii confuze,
Cu unghiuri obtuze
Şi ipotenuze !

Patru buburuze,
Roşii archebuze,
Bâzâie ursuze
Zburând pe peluze !


(fragment preluat din lucrare)

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Limba română. Elemente de construcţie a comunicării, autori Cleopatra Brînduşa Bursuc, Olga Gal.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 50 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-628-9

Limba română. Să scriem corect ortograme, autori Cleopatra Brînduşa Bursuc, Olga Gal

sau, s-au

Să reţinem!

• Se scrie sau când se poate înlocui cu ori.

Exemple:

Vrei bomboane sau (ori) ciocolată?
Mergi la film sau (ori) la teatru?

• Se scrie s-au când nu se poate înlocui cu ori deoarece sunt două cuvinte diferite, s şi au, care se rostesc împreună.

Exemple:

Dan şi Victor s-au împrietenit.
Copiii s-au bucurat de darurile primite.


(fragment preluat din lucrare)

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Limba română. Să scriem corect ortograme, autori Cleopatra Brînduşa Bursuc, Olga Gal.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 50 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-629-6

Tudor Arghezi – cântăreţ al omului, autor Trifu Dorina Nela

Autoarea subliniază unicitatea creaţiei argheziene în epocă, datorate limbajului artistic novator şi originalităţii viziunii poetice. Se demonstrează cu argumente forte faptul că poetul se situează între tradiţionalism, sub aspect ideatic, şi modernism, având în vedere expresivitatea unui limbaj menit să şocheze cititorul. Paradoxal, reiese ideea că, deşi poetul este ancorat în vechea tradiţie românească, totuşi nu este un tradiţionalist, modernitatea fiind cea pregnantă.

Capitolul al doilea descrie întreg universul celui ce a debutat precoce, la 16 ani, sub îndrumarea lui Alexandru Macedonski, cu toate temele, motivele poetice şi speciile literare abordate, de la universul liric al boabei şi al fărâmei la tema jocului, apoi cea religioasă, poezia urâtului, lirica erotică, poezia filozofică, tema socială, moartea,timpul, regăsite toate în amplele volume semnate de poet.

Al treilea capitol comentează într-o manieră proprie universul volumului mai puţin cunoscut de unii, dar bine studiat de doamna profesoară, al volumului ”Cântare omului”. Se face apoi o trecere logică spre tematica socială surprinsă în volumul ”1907- Peizaje”.

În final, receptarea critică a poeziei argheziene aduce în prim plan generaţia de critici contemporani lui Tudor Arghezi, care fie l-au apreciat, fie l-au contestat cu arme puternice.

Prof. dr. Maria CRĂCIUN, Colegiul Tehnic
Costin D. Neniţescu, Piteşti

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Tudor Arghezi –
Cântăreţ al omului, autor Trifu Dorina Nela.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-623-4

Comunicarea interpersonală, autor Trifu Dorina Nela

În studiul care ne stă înainte, puteţi găsi o analiză laborioasă asupra comunicării interpersonale sub diferitele ei aspecte şi anume:
– comunicarea manager- profesor;
– comunicarea manager elevi;
– comunicarea manager- personal administrativ;
– comunicarea manager- comunitate locală;
– comunicarea profesor-elev;
– comunicarea profesor- profesor;
– comunicarea elev- elev;
– comunicarea părinte- profesor- elev.

Aceste tipuri de comunicare între persoanele de la Grup Şcolar de Chimie Industrială Piteşti au fost analizate atât prin prisma tipului de comunicare: verbală sau nonverbală, iar unele răspunsuri au fost imaginate, pentru a oferi un model optim de studiu de caz privind comunicarea. Stăm la şcoală şi dialogăm cu colegii de serviciu, elevii ne ascultă când explicăm lecţia, citim cărţi şi reviste, vorbim cu prietenii, ne uităm la TV şi comunicăm prin internet.

Lucrarea include şi un studiu de caz pornind de la completarea unor chestionare despre comunicare de către diferite persoane din şcoală: manager, profesori, elevi, părinţi, personal administrativ, biblioteară, pedagogi. Chestionarele au fost interpretate pentru a scoate în evidenţă calitatea comunicării în şcoală.

Acest studiu de caz a fost realizat şi pentru a vedea modalităţile de comunicare în şcoală, deoarece studiile arată că 70% -80% din timpul petrecut la muncă îl petrecem într-o formă de comunicare. Citim sau scriem rapoarte, dezbatem probleme în consiliile profesorale, ne ascultăm colegii, discutăm cu managerii şcolari, transmitem nişte informaţii elevilor noştri.

Prof. dr. Maria CRĂCIUN, Colegiul Tehnic
Costin D. Neniţescu, Piteşti

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Comunicarea interpersonală, autor Trifu Dorina Nela.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-624-1

Portofoliul învăţătorului – clasa a III-a, autor Vîlcu Elena

“Portofoliul învăţătorului – clasa a III-a”, conceput în această formă, reprezintă un util şi facil instrument de lucru pentru învăţător şi pune la dispoziţia celor care doresc să îl folosească o varietate de instrumente curriculare prevăzute cu variante diverse pentru consem¬narea, pe cât posibil, a tuturor aspectelor muncii educative. Totodată, pentru a dobândi operativitate şi pentru a fi completat cu uşurinţă, se oferă puncte de sprijin pentru fiecare aspect al activităţii didactice.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Portofoliul învăţătorului-clasa a III-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu III” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-617-3

Un elogiu al diferenţei – Literatura de limbă germană în revista Adevărul literar şi artistic (1920–1939), autor Viorica Nişcov

Obiectul studiului se situează nu în domeniul influenţelor – în accepţia generică de totalitate a fenomenelor prin care literatura generează literatură –, ci în acela al repezentărilor sub care o literatură anume sau grup de literaturi circulă în perimetrul altei literaturi, aici în domeniul medierilor înfăptuite prin traduceri şi referinţe discursive, organizate în categoriile pe care publicistica le pune curent la îndemână, de la articol şi interviu la cronică, recenzie, însemnare, fişă bio-bibliografică, informaţie publicitară. Ceea ce poate interesa într-o atare perspectivă – istorică, analitică şi aplicată – este, pe de-o parte, să se stabilească ce vehiculează aceste reprezentări (inventar de autori, de opere, frecvenţă a lor), cum (calitatea medierilor) şi de ce (criteriile de selecţie). Pe de alta, să se ofere o sistematizare a materialului în vederea degajării unor eventuale paradigme ale receptării. În această privinţă, am adoptat drept bază de pornire cronologia publicaţiei înseşi, care a impus de la sine două mari secţiuni, tăiate în timp de strategiile redacţionale ale celor doi conducători, A. de Herz (1920–1925), respectiv Mihai Sevastos (1925–1939). În interiorul fiecărei secţiuni, am aplicat o procedură organică, mulând expunerea pe argumentele propuse de revistă, episodic şi pe acelea de ordinul înserierii istoricoliterare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Un elogiu al diferenţei – Literatura de limbă germană în revista Adevărul literar şi artistic (1920–1939), autor Viorica Nişcov.

ISBN 978-606-577-578-7

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare. Aplicaţii pentru învăţământul preşcolar, autor Gheorghiţa (Torcică) Dumitrache

Rolul nostru, al dascălilor este de a crea un climat care să antreneze gândirea divergentă şi să dezvolte atitudinea creativă la copii, condiţie esenţială pentru desfăşurarea unui program complex de instruire, care să-i pregătească pentru viaţa socială, tot mai solicitantă, în care se vor integra.

Practica dascălilor de a da cât mai multe informaţii trebuie înlocuită cu preocuparea de a-i îndruma spre un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilităţile, formulează şi verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate dacă se respectă principiul flexibilităţii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare. Aplicaţii pentru învăţământul preşcolar, autor Gheorghiţa (Torcică) Dumitrache.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-609-8