Domenii | Autori

Arhiva

Rolul jocului didactic în dezvoltarea personalității preșcolarilor și școlarilor mici, autor Maria Cristea

Aplicând cu pricepere jocul didactic, educatoarea trebuie să poată valorifica unele din bogatele resurse formativ–educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susținut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. Manifestând creativitate, cadrul didactic va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va [...]

Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea

Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului, constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, de stimulare a potenţialului creativ al copilului.

Scopul demersului de faţă, alături de caracterul constatativ pe care il comportă, este şi de a atrage atenţia asupra necesităţii și oportunităţii desfăşurării de jocuri și exerciţii creative, aplicabile [...]

Relaţia dintre inteligenţa generală neverbală şi performanţele la disciplinele şcolare la elevul cu deficienţă mintală moderată, de gimnaziu, autor Maria Cristea

Această lucrare încearcă să sintetizeze şi să actualizeze multitudinea de informaţii referitoare la noţiunile teoretice privind deficienţa mintală şi anume delimitările conceptuale, clasificare precum şi caracteristicile activităţii la deficientul mintal. Practic, lucrarea îşi propune să realizeze corelaţia între cota brută obţinută la aplicarea testului Raven Color şi mediile la disciplinele şcolare, care să ofere [...]