Domenii | Autori

Arhiva

Dreptul Muncii. Studiu de caz. Mecanismele de răspundere juridică în procesul de muncă, autor Loredana Cotoi

Scopul principal al studiului constă în cercetarea, în linii generale, a răspunderii disciplinare a angajaților, ale căror raporturi de muncă sunt guvernate de Codul muncii, a sancţiunilor disciplinare aplicabile angajaților, ale căror raporturi de muncă sunt reglementate prin lege specială, şi identificarea tendinţelor, dificultăţilor şi problemelor din domeniul dat.

Lecturați [...]

Politici educaţionale de implicare a comunităţii în activitatea şcolară, autor Maria Neacșa

Oraşul şi, în general, comunitatea, vor fi educative atunci când vor recunoaşte, vor exersa şi vor dezvolta, în afara funcţiilor tradiţionale (economice, sociale, politice şi de prestări de servicii), o funcţie educativă, în sensul că îşi va asuma o intenţionalitate şi o responsabilitate vis-à-vis de formarea, promovarea şi dezvoltarea tuturor locuitorilor săi, începând cu [...]

Tipologia activităților și metodele de educare a limbajului în grădinița de copii, autor Daniela Maria Tompea

Rolul și importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ, influenţează dezvoltarea personalităţii copilului. El este şi un important mijloc de educaţie intelectuală, pune în valoare și antrenează capacităţile creatoare ale preşcolarului.
Motivele care m-au determinat să aleg rolul jocului [...]

Influenţele limbii engleze asupra spaţiului lingvistic european. Probleme actuale, autor Larisa Mihalea Făşie

Promovarea plurilingvismului, ce presupune capacitatea de folosire a mai multor limbi de către un individ, faţă de multilingvism care presupune coexistenţa mai multor idiomuri în cadrul unui grup social, a adus schimbări la nivelul lexicului, limbile confruntându-se cu diverse probleme de utilizare a unor termeni sau convenţii de scriere care tind să altereze identitatea [...]

Marii clasici la Junimea, autor Maria Vartolomei

Timpul Junimii este timpul marilor clasici ai literaturii române, al scriitorilor Eminescu, Creangă, Slavici, Caragiale, Alecsandri şi Maiorescu. Ne amintim de existenţa acesteia ori de câte ori murmurăm poeziile geniului Mihai Eminescu. Ori retrăim momente ale copilăriei împreună cu Nică al lui Ion Creangă. Visăm citind pastelurile lui Vasile Alecsandri, râdem lecturând comediile lui [...]