Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de evaluare, autor Lidia Florentina Pescaru

Cerinţa obiectivă privind creşterea eficienţei activităţii de instrucţie şi educaţie, sub impulsul exigenţelor societăţii contemporane, a generat preocupări ample, promovate insistent în teoria pedagogică şi de practică şcolară, pentru a conferi procesului de învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros. Ele privesc multiple planuri ale actului didactic: determinarea precisă a obiectivelor [...]

Drumeţind prin Caraş, autor Ana Schneider

În decursul indelungatei sale istorii, Caraş-Severinul, străveche vatră de permanenţă şi continuitate românească, s-a impus prin frumuseţea şi bogăţia locurilor, prin hărnicia şi priceperea oamenilor, dintotdeauna statornici aici, ce cu abnegaţie, dragoste şi pasiune au contribuit la dezvoltarea sa în timp, spre prosperitate şi progres.

Din cele mai vechi timpuri, condiţiile naturale ale zonei au permis dezvoltarea aşezămintelor umane.

Izvoarele arheologice demonstrează existenţa, pe parcursul timpului, a civilizaţiilor geto-dace, daco-romane.

Prima menţiune documentară cu privire la comitatul Caraş datează din anul 1200.

Întinse teritorii, de o valoare peisagistică specială, au fost declarate rezervaţii naturale şi au fost integrate în perimetrul parcurilor naţionale.

În judeţ trăiesc români, germani, maghiari, sârbi, ucraineni, croaţi, cehi, caraşoveni şi alte naţionalităţi.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Drumeţind prin Caras, autor Ana Schneider

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 5 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-485-8

Repere ale prozei caragialeşti în proza scurtă optzecistă, autor Vulpoi Mihaela

Faţă de scrierile lui I. L. Caragiale s-au manifestat două atitudini esenţiale: iniţial de reproş şi mai târziu de acceptare. I s-a reproşat imoralitatea, trivialitatea gândirii şi a comportării personajelor precum şi modul de a gândi şi de a trăi a celui ce le imortalizase sub specie comică. I s-a contestat buna cunoaştere a [...]

Adverbul şi locuţiunea adverbială în limba română, autor Maghiar Adina

Există numeroase situaţii în care un cuvânt pare a se încadra la mai multe părţi de vorbire. Trecerile de la o parte de vorbire la alta sunt uneori consacrate, devenite stabile şi uzuale, alteori ocazionale, în special ultima situaţie precum şi trecerile limitate contextual (binişor este substantiv numai în locuţiunea cu binişorul).

Unele adverbe [...]

Studiul fiabilităţii operaţionale a motoarelor D-110 în condiţii de lucru specifice, autor Prof. Anca Popescu – Suciu

Complexitatea tehnică a motoarelor moderne şi masiva lor diseminare, impun ca în procesul de mentenanţă –ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice efectuate în scopul menţinerii sau restabilirii unui sistem astfel încât să poată îndeplini funcţiunile conform specificaţiilor – să se utilizeze pe o scară din ce în ce mai largă o aparatură şi procedee [...]

Metode numerice în algebra liniară, autor Prof. Mărcuţ Olga

Această lucrare prezintă noţiuni de bază privind rezolvarea numerică a problemelor pe un calculator electronic.

Sunt expuse metode selectate cu atenţie şi de un mare interes practic, care tratează diferite probleme numerice întâlnite frecvent în calculul modern. Lucrarea oferă o prezentare modernă şi sistematică a celor mai importante metode şi tehnici ale analizei numerice şi teoriei aproximării în strânsă interdependenţa cu calculatoarele numerice.

Sugerând originile acestor două tendinţe în analiza matematică, sunt expuse concepte de bază şi rezultate, menţionând câteva teoreme deosebit de interesante. Sunt considerate interdependenţele cu programarea în Turbo Pascal, grafica pe calculator etc.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode numerice în algebra liniară, autor Prof. Mărcuţ Olga.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 5 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-469-8

Mapa învăţătorului – clasa a II-a, autor Vîlcu Elena

Lucrarea “Portofoliul învăţătorului – clasa a II-a” reprezintă, pentru cadrele didactice care predau la clasa a II-a, un îndrumător cu peste 600 pagini şi pune la dispoziţia celor care doresc să îl folosească o varietate de instrumente curriculare – programe, planificări calendaristice, proiectare curriculară, evaluare, tot ce cuprinde managementul unei clase, modele de diplome, serbări şcolare, etc.

O activitate didactică eficientă depinde direct de corectitudinea pregătirii ei, iar în contextul noului curriculum se accentuează faptul că documentele de proiectare didactică sunt documente administrative care asociază într-un mod personalizat elementele programei. Portofoliul învăţătorului de clasa a II-a poate fi de un real ajutor cadrelor didactice care vor să-şi păstreze şi să-şi organizeze materialele astfel încât acestea să fie operaţionale, prin completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din “mapă” având posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate, mai ales cei care sunt la început de drum,
Această lucrare poate fi implementată cu succes în activitatea didactică, indiferent că sunteţi sau nu începător în acest domeniu.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Mapa învăţătorului-clasa a II-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu II” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-448-3

Games in John Fowles’s “The Magus”, autor Oana Elena Bucur

The problem of self-understanding and self-evaluation has been long dealt with, but when it is discussed within a novel, it becomes even more interesting because we also have to consider the author’s subjectivity in presenting a character’s struggle to discover, or re-discover who he really is.

Another interesting aspect, which appears in John Fowles’s novel The Magus, is the way in which he educates both his characters and readers through games. The way in which the author handles all the variables of both the literary game (a stylistic design), and the technical one (all the strategies that he uses be they in a direct manner or indirectly, through his characters – Conchis) is a provocation to an exercise of thinking for all readers.

Another reason for which we chose this topic and this author was that we found it challenging to study the way in which he had his characters find their real self through games, actually through the godgame with all its components, whose final outcome would be the reaching to the core of self-knowledge. The prize is not so easy to obtain because the characters have to undergo some processes of manipulation, whether through some words, gestures, or tests set by the director of the game.

The masterful control of all the elements of the game: participants (grouped into teams of passive and active participants), rules, principles, techniques and strategies, trials, clues, settings and timing proves Fowles to be an excellent knower of the secrets of game and of human psychology.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Games in John Fowles’s “The Magus”, autor Oana Elena Bucur.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-431-5

Implicitul in discursul juridic, autor Oana Elena Bucur

Discursul juridic a fost considerat unul foarte clar, construit după reguli precise, în care nu există loc pentru întrebări; tocmai de aceea ni s-a părut interesant să analizăm felul în care implicitul poate fi regăsit în cadrul discursului juridic şi rolul pe care acesta îl poate juca în formularea unei decizii de către un judecător.

Atunci când analizăm discursul juridic în cadrul unui roman este cu atât mai interesant, deoarece trebuie avută în vedere şi intenţia autorului, implicitul fiind unul voit, autorul controlând ceea ce se spune şi ceea ce se subînţelege.

Două dintre textele despre care am considerat că vor servi cel mai bine scopurilor noastre de a demonstra maniera în care discursul juridic acţionează la nivelul unui text ficţionalizat sunt Magicianul lui John Fowles şi Aventurile lui Alice în Ţara Minunilor, texte în care autorii fac dovada importanţei cunoaşterii şi manipulării acestui tip de discurs, dând naştere – spunem noi într-o accepţiune mai îndrăzneaţă a termenului – unui nou tip de intertextualitate. Cele două tipuri de discurs – cel juridic şi cel literar – se combină într-un amestec compozit la suprafaţă, dar ale căror elemente se sudează natural prin manevrarea fără defect a tehnicii scrierii de către doi scriitori ce dovedesc o logică a gândirii dincolo de limitele obişnuite ale prozatorilor obişnuiţi.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Implicitul in discursul juridic,, autor Oana Elena Bucur.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-430-8

Deformarea plană a mediilor anizotrope, autor Loredan Constantin Mihalache

Modelul elastic izotrop corespunde între anumite limite comportării materialelor uzuale. Există totuşi situaţii în care ipoteza de izotropie nu satisface din punct de vedere al concordanţei cu răspunsul unor materiale la solicitări exterioare. Din acest motiv studiul mediilor anizotrope prezintă un interes deosebit dar şi anumite dificultăţi privind formularea problemelor la limită, studiul [...]

Clase remarcabile de inele, autor Loredan Constantin Mihalache

Inelele joacă un rol important în rezolvarea problemelor legate de mulţimi înzestrate cu două operaţii binare. Exemple concrete de mulţimi înzestrate cu două operaţii se întâlnesc
de către cei ce vor să studieze matematica încă din primile clase de şcoală. Ei discută despre suma şi produsul a două numere naturale deşi definiţiile mai concrete ale operaţiilor de adunare şi înmulţire în mulţimea numerelor naturale nu le pot înţelege încă. În liceu sunt învăţaţi să definească corect operaţiile de adunare şi înmulţire în mulţimea numerelor întregi, raţionale, reale, complexe, în mulţimea polinoamelor cu o nedeterminată, în mulţimea matricelor pătratice, etc. Asemenea exemple concrete de mulţimi, înzestrate cu două operaţii binare, pot fi studiate dintr-un punct de vedere mai larg, prin introducerea noţiunii de inel.

Lucrarea de faţă cuprinde cinci capitole: “Inele. Domenii de integritate”, „Inele euclidiene”, „Inele principale”, „Inele factoriale”, „Consideraţii generale privind predarea matematicii şcolare”. Lucrarea îşi propune să prezinte noţiuni despre inele, realizând o prezentare teoretică a inelelor cât şi demonstraţii ale teoremelor, cu unele exemple practice.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Clase remarcabile de inele, autor Loredan Constantin Mihalache

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-406-3

Eshatologie şi imortalitate în concepţia creştină, autor Corina Popovici

Pentru om, dorinţa de eternitate şi nemurire reflectă lupta sa împotriva timpului, pentru o viaţă care să triumfe asupra morţii…or, eternitatea nu-şi află fiinţa nici în acţiune, nici în acţiune, nici în repaus ci în intensitatea actului. Raportată la istoria umanităţii, de la Creaţie până-n zilele noastre, existenţa umană privită prin prisma individului [...]

Interdisciplinary approach on teaching art wood-carve processing, author Corina Popovici

Lucrarea ştiinţifică “Abordarea interdisciplinară a predării tehnologiilor artistice de prelucrare a lemnului” vizează măsurile de reformă a educaţiei care s-au impus ca adaptare a învăţământului la schimbările sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi [...]

Rolul elementelor de istorie locală în educarea copiilor la geografie şi istorie, autor Ana Schneider

Istoria patriei, ca obiect de învătamânt, alege cele mai importante fapte şi fenomene istorice din viaţa poporului nostru, le interpretează pentru a fi transmise elevilor în vederea realizării sarcinilor educaţiei patriotice.

Şi nu este deloc uşor să te faci înţeles de ochii veşnic nedumeriţi ai copiilor. Nu este deloc uşor să-i faci să [...]

Metode de dezvoltare a creativităţii – modalităţi concrete de aplicare la şcolarul mic, autor Mihaela Şurubariu

Este cunoscut faptul că metodele centrate pe elev, îl plasează pe individ în evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare şi în trasarea obiectivelor pentru dezvoltarea ulterioară. Avantajele metodelor centrate pe elev este că ajută la pregătirea individului, facilitându-i o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea continuă” (O. Păcurari), ajutându-l, [...]

Poezie în Relief, autor Felicia Margin

Cortină
galbenă, verzuie,
luminând, fascinând, impresionând,
este feeria zonelor polare,
aurora.

Tărâm
negru, sălbatic,
fascinând, oferind, îmbogăţind
este izvor de magie
Africa.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Poezie în Relief, autor Felicia Margin.

ISBN 978-606-577-395-0