Domenii | Autori

Arhiva

Corelaţia între densitatea motrică, densitatea pedagogică şi densitatea funcţională, în diferite tipuri de lecţie de educaţie fizică şi în diferite condiţii, la clasele a III-a şi a IV-a de la Școala gimnazială “Alexandru Colfescu” – Alexandria, autor Mihaela Angelica Bratu

Pornind de la necesitatea continuei îmbunătăţiri a educaţiei fizice, a lecţiei de educaţie fizică, prezenta lucrare doreşte să vină în sprijinul profesorilor în efortul lor de perfecţionare a metodicii.
Dincolo de unele diferenţe de denumire, multe idei converg în a recunoaşte că densitatea trebuie urmărită în mod egal şi constant pe parcursul tuturor verigilior, devenind [...]