Domenii | Autori

Arhiva

Memoria, zeii și destinul. Octavian Paler, autor Oana Olariu

Literatura lui Octavian Paler e pasul înapoi, zborul sau ceea ce rămâne din lecturi, memorări, asimilări, distanţări şi obsesii. Paler nu are un drum al vieţii care se cere cu orice preţ povestit, ci un labirint de întâmplări şi neevenimente frustrante în care orice căutător al unui sine sfâşiat se poate regăsi. [...]

Textul liric. Abordări didactice de lectură și interpretare, autor Oana Olariu

În funcție de organizarea formală a textului şi de incongruențele din planul textual, este obligatorie raportarea poeziei la o strategie de lectură care să evidențieze paradigmele textului şi intuițiile instanței ,,vorbitoare”. Scenariile didactice construite respectă treptele taxonomiei lui Bloom pentru domeniul cognitiv (cunoştințe, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare). Fiecare strategie de lectură vizează un [...]

Strategii de lectură și de interpretare a textului liric. Lectura poeziei lui Nichita Stănescu, autor Oana Olariu

Regândirea didacticii disciplinei a impus abordarea nuanțată a domeniilor Limbii şi literaturii române. Literatura, limba, scrierea şi oralul sunt cele patru aspecte supuse permanentelor configurări didactice. Aceste domeniii de referință au condus la reorganizarea conținuturilor conform competenței de comunicare vizată prin modelul învățării în spirală. Exigențele concrete ale modelului comunicativ- funcțional se regăsesc în [...]

Octavian Paler, memoria ca mitologie personală, autor Oana Olariu

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze opera lui Octavian Paler din perspectiva ofertantă a memoriei. În primă instanţă se conturează acel crez camilpetrescian “nu pot să scriu, dacă nu mă descriu.” Este literatură autocomunicarea şi despicarea neobosită a propriei vieţi, sau orice acţiune de a scrie devine o alchimie imaginativă? “Cazul” Octavian [...]