Domenii | Autori

Arhiva

Competenţa de comunicare a şcolarului mic, autor Ilyés Ibolya

Comunicarea este o activitate vitală a omului din toate timpurile. Dacă nu ar fi comunicat între ei, indivizii ar fi fost sortiţi izolării şi, în final, pieirii. Dimensiunea comunicaţională a omului este definitorie pentru viaţa socială. Fără comunicare între indivizi, societatea nu ar exista, nu ar fi posibile relaţiile de orice natură între oameni.A comunica înseamnă a exista şi a coexista cu, prin, şi pentru umanitate.

Comunicarea evoluează o dată cu societatea şi , ca să trăieşti în societate, trebuie să ştii să comunici. Rolul preponderent în formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare revine şcolii. Învăţătorul, pentru a îndruma elevii în domeniul comunicării, trebuie el însuşi să cunoască acest proces şi să-l stăpânească bine.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Competenţa de comunicare a şcolarului mic”, autor Ilyés Ibolya

ISBN 978-606-8193-77-9