Domenii | Autori

Arhiva

Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu

În cercetarea desfășurată am dorit să analizăm rolul emoțiilor pozitive în atingerea unui nivel înalt de performanță care presupune stimularea nevoilor afective ale angajaților prin practici motivaționale care necesită relații pozitive, implicare în muncă, ce conduc la sentimente de împlinire profesională. Eșantionul a fost format din 48 de cadre didactic din mediu rural și [...]