Domenii | Autori

Monografia Satului Sâg, autori Pr. Flavius-Ioan Lazăr, Prof. Loredana Lazăr

Fără a avea pretenţia de a fi spus tot ceea ce era de spus despre satul Sâg, această lucrare se vrea a fi o lectură plăcută şi interesantă despre trecut şi prezent. Colecţia de date despre sat, adunate din manuscrise, arhive, documente, cărţi şi pe cale orală de la bătrânii din sat, este menită [...]

Monografia geografică a comunei Roșiori, județul Brăila, autor Georgeta Soare

Aflată în partea centrală a interfluviului Ialomiţa-Călmăţui, teritoriul comunei prezintă caracteristici asemănătoare cu subdiviziunea Câmpiei Române din care face parte, respectiv Câmpia Bărăganului Central, mai ales din punct de vedere al elementelor fizico-geografice.
Bărăganul lui Alexandru Odobescu şi Panait Istrati a devenit o amintire. Astăzi, vânturile violente nu mai mătură ciulinii, ducându-i dintr-o parte în [...]

Monografia Bisericii cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”, autor Raluca Cristina Ropotoae

Prima biserică a fost construită în satul Audia la a doua jumătate al secolului al 18-lea.
A fost renovată în întregime în anul 1829 de către preoții Vasile Bătrânul zis Prundeanu și Neculai Sachelarie.
A fost construită din bârne de brad fasonate în fabrică. În bârne au fost bătute pene de stejar sau fag și aplicate [...]

Monografia Parohiei Ortodoxe Sâg, autor Loredana Filip

Lucrarea de faţă cuprinde data istorice despre satul Sâg, de la atestarea documentară şi până
la frumoasele lucrări făcute cu sprijinul şi mai ales în folosul comunităţii. Primul capitol cuprinde prevederi din legislaţia bisericească în ceea ce priveşte statutul şi îndatoririle preotului paroh şi în ceea ce priveşte parohia. Al doilea capitol este începe [...]

File de monografie: Școala Corlăteni -125 ani, autor Maria Ostafe

La sărbătorirea a 125 de ani a învățământului, acest lăcaș de cultură, Școala cu clasele I-VIII – Corlăteni, trăiește momente de satisfacție determinate de mândria că are ce raporta promoțiilor ce l-au iubit, dându-i viață și glorie, dar și de încredere în împlinirile ce le vor urma.

Lucrarea este dedicată numeroaselor promoții de elevi [...]

Comuna Buceș. File de monografie, autor Petric Călin Dorin

Pentru a valorifica cu maximum de eficienţă elementele de istorie locală sunt necesare pe lângă pasiune, o pregătire minuţioasă de specialitate şi o măiestrie pedagogică în măsură să concretizeze valenţele formative ale istoriei, în general, şi ale istoriei locale în special.

Elementele de istorie locală sunt un auxiliar oricând la îndemână şi în măsură [...]

Călător în Zarandul de munte, autor Petric Călin Dorin

Accepţiunea dată în contextul dat Zarandului de munte se referă la comunele Buceş şi Blăjeni de astăzi. Este vorba despre două unităţi administrativ-teritoriale situate în extremitatea nordică a judeţului Hunedoara, pe cursul superior al Crişului Alb. Din punct de vedere geografic şi istoric, aceste plaiuri [...]

Şcoala Boian, judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma

Lucrarea este dedicată tuturor celor care au trecut prin Şcoala Boian, elevi şi dascăli, într-un cuvânt,celor care, an de an, de toamna până vara, zi de zi, şi-au lăsat o parte din ei aici, de la copilul de clasa întâi, care păşea cu sfială şi teamă în sala de clasă, până la cel absolvent, plin de sine şi încrezător în forţele proprii; de la dascălul localnic, bucuros că poate să ajute la ridicarea spirituală a celor din rândul cărora a răsărit, până la cel venit din altă parte, dedicat profesiei sale.

Rândurile de faţă sunt apoi un semn al recunoştinţei pentru dăruirea şi profesionalismul sutelor de dascăli, învăţători şi profesori, care au poposit în şcoală,.dedicându-se meseriei cu devotament. Conştient că asupra sa stau îndreptaţi ochii întregii suflări a satului, dascălul a căutat întotdeauna să fie un model, reflectat în felul cum mulţi dintre oameni îşi amintesc figura „Domnului Trandafir”, învăţătorul din clasa întâi sau profesorul şi dirigintele de mai târziu.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Şcoala Boian, judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma.

ISBN 978-606-577-049-2

Săcelul turistic- ghid al tradiţiilor şi meseriilor tradiţionale, obiceiurilor, de istorie şi geografie locală – de Înv. Peter Maria

S-au împlinit 550 de ani de la atestarea documentară a Săcelului, de istorie scrisă şi nescrisă a localităţii, de când localitatea – urmându-şi drumul prin negura vecurilor – şi-a croit drum în mileniul trei odată cu Maramureşul şi ţara, trecând prin încercări şi biruinţe, prin succese şi eşecuri – muncind şi luptând pentru un loc pe firmamentul judeţului şi ţării…

Meşterii săceleni sunt vestiţi prin preocupările lor. Ei s-au impus, de multă vreme, ca talentaţi creatori în arta populară. Aşa numiţii „butinari”, lucrători în lemn, tăietori, corhănari, sculptori, şi-au manifestat permanent năzuinţa spre dăruirea de frumos, durând locuinţe, mori, pive, obiecte de uz casnic (linguri, cofe, berbinţe, furci, greble de lemn, etc.), şi alte acareturi care le-au dus faima departe.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a Monografiei “Săcelul turistic- ghid al tradiţiilor şi meseriilor tradiţionale, obiceiurilor, de istorie şi geografie locală” – autor Înv. Peter Maria

ISBN 978-606-8129-71-6

Colinde şi obiceiuri de iarnă în folclorul Săcelean – autor Înv. Peter Maria

Copii, tinerii şi adulţii colindă cu ocazia sărbătorilor de iarnă, întru dezmorţirea sufletului şi a cugetului. Colindul este în primul rând o istorie orală a tradiţiilor creştine şi laice ale unei comunităţi: românii şi românismul le adoră !!!

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a culegerii de colinde “Colinde şi obiceiuri de iarnă în folclorul Săcelean” – autor Înv. Peter Maria

ISBN 978-606-8129-72-3