Domenii | Autori

Arhiva

Realismul poporal în nuvelele lui Ioan Slavici, autor Maria-Simona Popescu

Nuvelistica lui Slavici s-a impus dintr-un bun început ca un exemplu creator în privinţa temeiniciei cu care autorul a ştiut şi a înţeles să motiveze artistic, în plan psihologic, toate demersurile existenţiale ale eroilor săi, impunând nu un caracter sau un personaj, ci o întreagă psihologie ţărănească, dimensionată în jurul ideii de unitate a familiei, ca punct de echilibru moral stabilit în acest univers primordial al satului, aspirând spre condiţia lucidă a modernizării, a propăşirii sale. Traversând nuvelistica lui Ioan Slavici, observăm cum însăşi perspectiva de abordare a problematicii lumii ţărăneşti evoluează, aprofundată mereu, de la exemplul ridicării economice şi morale a satului, până la marile şi dramaticele confruntări generate de însăşi inegalitatea socială a membrilor acesteia.

Prozatorul cuprinde epopeic toate temele majore ale mediului ţărănesc, cu profundele lor rezonanţe în plan psihologic, realizând o vastă, inegalabilă frescă socială a elementului poporan de la sfârşitul secolului al XIX-lea românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Realismul poporal în nuvelele lui Ioan Slavici- autor Maria-Simona Popescu

ISBN 978-606-8129-20-4