Domenii | Autori

Arhiva

Managementul în proiectarea, formarea şi reconstrucţia echipelor în cadrul activităţii, autor profesor Lucian Ogrăzeanu

În cadrul unei organizaţii, rareori munca este individuală; dimpotrivă, ea presupune diviziunea sarcinilor şi coordonarea eforturilor mai multor persoane în vederea realizării cu succes a obiectivului. Grupul aduce cu sine o nouă psihologie, şi anume psihologia de grup sau colectivă, un nou gen de comportament, comportamentul de grup, ale cărui geneză, structură, funcţionalitate şi finalitate sunt incomparabil mai complexe şi mai distincte decât comportamentul individual. Grupul bulversează adeseori organizaţia mai mult decât o poate face un singur individ. Chiar posibilităţile de intervenţie în cadrul grupurilor pentru a le motiva şi satisface, a le impulsiona sau calma, tensiona şi mobiliza sunt mai greu de realizat decât în cazul individului izolat şi însingurat.

Mai important decât toate acestea este însă un alt fapt, şi anume acela că efectele (pozitive sau negative) produse de grup sunt cu mult mai puternice şi mai extinse decât cele produse de individ. Dacă la aceasta adăugăm şi faptul că ele se propagă cu o iuţeală fantastică, inundând şi contagiind multe alte grupuri şi multe alte persoane, vom înţelege şi mai bine semnificaţia lor reală. Tocmai de aceea, psihologia organizaţional-managerială se concentrează asupra complicatelor şi dificilelor probleme pe care le ridică grupul în cadrul mediilor organizaţionale.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dirijarea mijloacelor de antrenament în probele de sprint la juniori, autor Profesor Lucian Ogrăzeanu

ISBN 978-606-577-274-8