Domenii | Autori

Arhiva

Orașul – panoramă teoretică și practică, autor Marian Dragomir

În ultimul secol, spaţiul urban a devenit unul dintre spaţiile care poate crea valori proprii datorită oamenilor, ce încearcă să dea noi atribute teritoriului pe care îl locuiesc. În raport cu referenţialul rural păstrează cu acesta legături, în forme şi grade diferite, de la caz la caz. Dezvoltarea urbană conduce implicit la transformări ale [...]

Marin Preda și Obsedantul deceniu, autor Marian Dragomir

Lucrarea de faţã prezintã succintã o privelişte concludentã asupra literaturii române a decenilui al VI-lea. Caracteristica de bazã a acestui deceniu este modalitatea de redare relaistã a literaturii. Deşi aceastã perioadã se caracterizeazã prin rigiditatea mantalitarã şi doctrine impuse asupra modului de realizare a actului creaţional, prozatorii au reuşit sã învingã acest sistem [...]

Nuvelistica lui Marin Preda, autor Rodica Mihai

Marin Preda mărturisea că debutul său literar a coincis cu începuturile dogmatismului în fenomenul literar. Perioada anilor ’50 a însemnat pentru scriitorul român o etapă de tensiune ideatică şi creatoare, de adaptare polemică la condiţii grele. Cu toate acestea, el îşi afirmă încrederea în vitalitatea literaturii române, vitalitate ilustrată mai ales de nuvelistica despre [...]

Spre o poetică a baladei populare româneşti: două studii de caz, autor Radu Niculescu

Volumul de faţă cuprinde două studii cu caracter monografic consacrate baladelor Pintea Viteazul şi Colo sus pe munte verde, elaborate de autor între 1961 şi 1973. Textele sunt inedite cu excepţia primei părţi a studiului Pintea Viteazul care a apărut într-o versiune rezumativă în 1962. Ele reprezintă suprastructura unei investigaţii extrem de laborioase, de [...]

Venise dans le roman d’Ernest Hemingway, Across the River and Into the Trees, auteur Drăgoiu Ramona

Je trouve qu’Au delà du fleuve et sous les arbres est loin d’être ce qu’on a appelé « le pire roman » d’Hemingway (d’ailleurs, je ne crois pas qu’il ait écrit quelque chose qui puisse être catalogué comme de mauvaise qualité). Tout au contraire, après avoir découvert des similitudes entre les personnages de [...]

Recension: Le proche et le lointain. Sur Shakespeare, le drame élisabéthain et l`idéologie anglaise aux XVIe et XVIIe siècles – Richard Marienstras, auteur Drăgoiu Ramona

L’ouvrage de Richard Marienstras se donne pour objet l’étude de l’idéologie anglaise aux XVIe et XVIIe siècles, à travers laquelle le lecteur contemporain de Shakespeare peut mieux comprendre des pièces comme Titus Andronicus, Julius César, Macbeth, Othello et La Tempête. Le livre surprend par les nombreux ouvrages juridiques, politiques et sociaux que l’auteur présente [...]

Un elogiu al diferenţei – Literatura de limbă germană în revista Adevărul literar şi artistic (1920–1939), autor Viorica Nişcov

Obiectul studiului se situează nu în domeniul influenţelor – în accepţia generică de totalitate a fenomenelor prin care literatura generează literatură –, ci în acela al repezentărilor sub care o literatură anume sau grup de literaturi circulă în perimetrul altei literaturi, aici în domeniul medierilor înfăptuite prin traduceri şi referinţe discursive, organizate în categoriile pe care publicistica le pune curent la îndemână, de la articol şi interviu la cronică, recenzie, însemnare, fişă bio-bibliografică, informaţie publicitară. Ceea ce poate interesa într-o atare perspectivă – istorică, analitică şi aplicată – este, pe de-o parte, să se stabilească ce vehiculează aceste reprezentări (inventar de autori, de opere, frecvenţă a lor), cum (calitatea medierilor) şi de ce (criteriile de selecţie). Pe de alta, să se ofere o sistematizare a materialului în vederea degajării unor eventuale paradigme ale receptării. În această privinţă, am adoptat drept bază de pornire cronologia publicaţiei înseşi, care a impus de la sine două mari secţiuni, tăiate în timp de strategiile redacţionale ale celor doi conducători, A. de Herz (1920–1925), respectiv Mihai Sevastos (1925–1939). În interiorul fiecărei secţiuni, am aplicat o procedură organică, mulând expunerea pe argumentele propuse de revistă, episodic şi pe acelea de ordinul înserierii istoricoliterare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Un elogiu al diferenţei – Literatura de limbă germană în revista Adevărul literar şi artistic (1920–1939), autor Viorica Nişcov.

ISBN 978-606-577-578-7

Repere ale prozei caragialeşti în proza scurtă optzecistă, autor Vulpoi Mihaela

Faţă de scrierile lui I. L. Caragiale s-au manifestat două atitudini esenţiale: iniţial de reproş şi mai târziu de acceptare. I s-a reproşat imoralitatea, trivialitatea gândirii şi a comportării personajelor precum şi modul de a gândi şi de a trăi a celui ce le imortalizase sub specie comică. I s-a contestat buna cunoaştere a [...]

Prinsă în plasa sufletului, autor Diana Laslău

Unul din numele care fac cinste literaturii române, mai ales prin capacitatea de a desfăşura, ca pe nişte piese ale unui puzzle uriaş, multitudinea de sentimente de care este capabil sufletul, este Cella Serghi. În cărţile scriitoarei descopăr de fiecare dată alte nuanţe, alte valenţe, alt mod de a vedea iubirea decât cel [...]

Incursiuni teoretice şi practice în limba şi literatura română, autor Claudia-Carmen Botezat

” Elevii găsesc în cartea doamnei profesoare, Botezat Claudia Carmen, sinteze ale cunoştinţelor teoretice şi practice, modalităţi şi soluţii de rezolvare. Modelele de subiecte sunt în concordanţă cu noul curriculum şi cu manualele alternative. Cerinţele formulate constituie un prilej de aprofundare şi verificare a cunoştinţelor de limba şi literatura română, de exersare a stilului literar şi încurajare a creativităţii şi originalităţii.

Elevii îşi pot clarifica aspecte privind gradul de formare a competenţelor de comprehensiune, de comunicare, de analiză şi de argumentare, de interpretare a unor fapte de limbă.
Se remarcă utilizarea unui metalimbaj accesibil şi a unor exemple edificatoare, care fac din această carte un instrument util de predare- învăţare a limbii române.”

Prof. Dr. Liliana Păunescu

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării metodico – ştiinţifice “ Incursiuni teoretice şi practice în limba şi literatura română”, de Claudia-Carmen Botezat

ISBN 978-606-577-013-3

Friendship and power in Julius Caesar and in Antony and Cleopatra – author Ionela Iordan

“The present research paper analyzes the Shakespearean theatrical interpretation of the themes of friendship and power in the “Roman plays”, drawing on Roman history, Julius Caesar and Antony and Cleopatra. The main method used in this research paper is the comparative one, analyzing the plays’ thematic contents from a contrastive perspective. Although these themes are common to both plays, characters act in different theatrical situations and, therefore, they are quite distinct in the two plays. Both Roman plays deals with the same historical personages in general, because Shakespeare drew on Plutarch and his presentation of the lives of the famous Roman figures.

Friendship and power are the two driving forces that account for the structure of the characters and the development of the plot in two of Shakespeare’s Roman plays, Julius Caesar and Antony and Cleopatra. The two plays seem to illustrate, up to a certain extent, Cicero’s words “The shifts of Fortune test the reliability of friends” and Carl Jung’s statement that “Where love rules, there is no will to power; and where power predominates, there love is lacking. The one is the shadow of the other.” A parallel can be drawn between the two plays in terms of these two driving forces. The friendship and idealism in Julius Caesar have as counterparts the love and power in Antony and Cleopatra. These two themes are further enclosed into a larger opposition, that between private loyalties and public loyalties.”

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Friendship and power in Julius Caesar and in Antony and Cleopatra” – author Ionela Iordan

ISBN 978-606-8193-13-7

The role of evil in the short fiction of Nikolai Vasilievich Gogol and Nathaniel Hawthorne – author Croitor Roxana Andreea

“Nikolai Vasilievich Gogol (1809-1852) and Nathaniel Hawthorne (1804-1864) are two writers whose names invariably seem to appear in critical discussion of romantic literature. Very few critics have chosen to examine the works of Gogol and Hawthorne in direct comparison with one another, a fact that seems an even more striking oversight given the voluminous amount of criticism produced on both Gogol and Hawthorne in comparison to Hoffmann or Tieck.

In an attempt to remedy this critical shortfall, I will examine the short fiction of Hawthorne and Gogol together, comparing the manner in which each author uses symbolic and physical embodiments of evil in his work.”

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “The role of evil in the short fiction of Nikolai Vasilievich Gogol and Nathaniel Hawthorne” – autor Croitor Roxana Andreea

ISBN 978-606-8193-01-4

Ioan Slavici şi destinul său epic – autor Andreescu Costinela-Denisa

Considerat drept întemeietorul nuvelei româneşti moderne, Ioan Slavici are meritul de a fi împins în prim plan realităţile tragice ale satului românesc de la sfârşitul secolului trecut pe care le-a surprins la dimensiuni şi proporţii cu adevărat memorabile, robuste.

Se năştea astfel odată cu el o adevărată direcţie literară aceea a realismului ţărănesc, viguros, ilustrat mai târziu de nume ca Rebreanu, Agârbiceanu, Pavel Dan, Titus Popovici. La început a fost însă Ioan Slavici…

Nuvelistica lui Slavici s-a impus dintr-un bun început ca un exemplu creator în privinţa temeiniciei cu care autorul a ştiut şi a înţeles să motiveze artistic, în plan psihologic, toate demersurile existenţiale ale eroilor săi, impunând o întreagă tipologie ţărănească, dimensionată în jurul ideii de unitate a familiei, ca punct de echilibru moral stabil în acest univers primordial al satului aspirând spre condiţia lucidă a modernizării, a propăşirii sale. Traversând nuvelistica lui Slavici se observă evoluţia perspectivei de abordare a problematicii lumii ţărăneşti. Prozatorul cuprinde epopeic toate temele majore ale mediului ţărănesc, cu profundele lor rezonanţe în plan psihologic, realizând o vastă, inegalabilă frescă socială, a elementului poporan de la finele secolului trecut românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ioan Slavici şi destinul său epic – autor Andreescu Costinela-Denisa

ISBN 978-606-8129-36-5

Simbol şi semnificaţii în Pădurea Spânzuraţilor de Liviu Rebreanu – Constanţa-Eugenia Jumugă

Cu Liviu Rebreanu se începe o nouă eră în evoluţia romanului românesc. Nu în zadar N. Creţu îl consideră constructor al romanului (alături de Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu). Caracteristic pentru romanele lui este îmbinarea procedeelor tradiţionale şi noi: preferă un narator omniprezent şi omniscient, dar totodată introduce în operele sale tehnici moderne (tehnica punctelor de vedere, monologul interior, fluxul de conştiinţă etc). Recurgând la diverse modalităţi de investigaţie în procesul de explorare a subconştientului în momentele de criză, prin talentul său, Liviu Rebreanu a contribuit considerabil la constituirea romanului psihologic românesc.

În virtutea acestui fapt, Liviu Rebreanu se remarcă în “Pădurea Spânzuraţilor”, în comparaţie cu alţi scriitori români, prin forţa analizei psihologice, pe care o întreprinde pe registrele conştientului şi subconştientului. Totodată, el se remarcă şi prin puterea de a da expresie artistică interiorităţii răvăşite si complexităţii caracterologice a eroului care trăieşte în acelaşi timp drama momentului istoric şi drama general-umană a victimelor războiului. Datorită acestor virtuţi, “Pădurea Spânzuraţilor” se înscrie printre realizările cu valoare ale literaturii române.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Simbol şi semnificaţii în Pădurea Spânzuraţilor de Liviu Rebreanu
– Constanţa-Eugenia Jumugă

ISBN 978-606-8129-27-8

Realismul poporal în nuvelele lui Ioan Slavici, autor Maria-Simona Popescu

Nuvelistica lui Slavici s-a impus dintr-un bun început ca un exemplu creator în privinţa temeiniciei cu care autorul a ştiut şi a înţeles să motiveze artistic, în plan psihologic, toate demersurile existenţiale ale eroilor săi, impunând nu un caracter sau un personaj, ci o întreagă psihologie ţărănească, dimensionată în jurul ideii de unitate a familiei, ca punct de echilibru moral stabilit în acest univers primordial al satului, aspirând spre condiţia lucidă a modernizării, a propăşirii sale. Traversând nuvelistica lui Ioan Slavici, observăm cum însăşi perspectiva de abordare a problematicii lumii ţărăneşti evoluează, aprofundată mereu, de la exemplul ridicării economice şi morale a satului, până la marile şi dramaticele confruntări generate de însăşi inegalitatea socială a membrilor acesteia.

Prozatorul cuprinde epopeic toate temele majore ale mediului ţărănesc, cu profundele lor rezonanţe în plan psihologic, realizând o vastă, inegalabilă frescă socială a elementului poporan de la sfârşitul secolului al XIX-lea românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Realismul poporal în nuvelele lui Ioan Slavici- autor Maria-Simona Popescu

ISBN 978-606-8129-20-4

Ideea de rezistenţă prin cultură în opera lui Marin Preda, de Constanţa-Eugenia Jumugă

Viaţa lui Marin Preda este o „operă” la fel de interesantă ca şi opera sa propriu-zisă. Nu întâmplător, lucrarea „Viaţa ca o pradă” este văzută ca unul dintre cele mai bune romane ale autorului, deşi nu e decât biografie „romanţată’. Opera lui Marin Preda a fost scrisă de viaţa lui Marin Preda – oglindă a vieţii contemporanului său… La fel ca opera lui Ion Creangă, care, după observaţia aceluiaşi exeget, a fost scrisă de limba română, opera Iui Marin Preda a fost „scrisă” de un stil al epocii, pe care ulterior criticii l-au numit “stil moromeţian”.

Teza a fost structurată călăuzindu-ne de această idee despre cultură ca factor stilistic ordonator în opera lui Marin Preda. Este divizată în două secţiuni: Filozofia culturii în viziunea lui Marin Preda şi Mitul împlinirii prin filozofia culturii în romanul „Cel mai iubit dintre pământeni”. Problemele abordate în subdiviziuni, cum ar fi semnele unei culturi aflate în destrămare, Ilie Moromete – simbol al credinţei în puterea salvatoare a culturii populare în optica lui Marin Preda ş.a. se înscriu în perimetrul celor două părţi (capitole) ale lucrării de faţă, imprimându-i o structură „rotundă” şi cuprinzătoare.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ideea de rezistenţă prin cultură în opera lui Marin Preda – Constanţa-Eugenia Jumugă

ISBN 978-606-8129-19-8

Metafora revelatorie în poezia lui Lucian Blaga, de Claudia-Carmen Botezat

” Deşi poezia lui Lucian Blaga a constituit subiectul multor lucrări critice (mai puţin, e drept, al unor lucrări de analiză stilistică), valoarea metaforei a fost, în cele mai multe cazuri, doar intuită, fără însă a fi abordată pe deplin, semnificaţiile ei profunde fiind surprinse de un număr restrâns de lingvişti.

Metafora revelatorie, plasată în cadrul larg al noosferei, se oferă ca un univers semantic inepuizabil, atât la un nivel înalt ideologic, cât mai ales la nivelul abisal al semnificaţiilor, fiind o adevărată delectare şi o tentantă provocare pentru observatorul fin, solicitând o încordare maximă a simţurilor, o inteligenţă vie şi ascuţită şi un bagaj complex de cunoştinţe şi trăiri spirituale.

La fiecare nouă abordare a poeziei lui Blaga, metafora revelatorie, cea mai frecventă dintre tropi, ni se dezvăluie mai frumoasă, mai bogată, mai necesară şi mai luminoasă.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării metodico – ştiinţifice “ Metafora revelatorie in poezia lui Lucian Blaga”, de Claudia-Carmen Botezat

ISBN 978-606-8129-08-2

Anişoara Odeanu – o viaţă trăită în legea artei, de Adina Laura Băcean

Lucrarea Dnei Prof. Laura Adina Băcean supune atenţiei cititorilor destinul şi opera scriitoarei lugojene Anişoara Odeanu, despre care Camil Petrescu avea să spună că este „întâia ingenuă a literaturii române feminine”.

Într-un interviu, acordat de prof. univ. dr. Cornel Ungureanu autoarei cărţii, Anişoara Odeanu este prezentată drept una din femeile fascinante ale Bucureştiului anilor ’30, de care se îndrăgostesc toate supervedetele tinerei generaţii. Primul – şi cel mai important – care se va apropia de ea cu o iubire incredibilă, pentru statutul lui, este Eugen Ionescu.

ISBN 978-606-92097-6-9

Scriitoarea însă nu are nici un chef de a rămâne cu Eugen Ionescu, i-o prezintă pe prietena ei Rodica Burileanu.
Eugen Ionescu se va căsători cu ea şi va exista între cei doi o relaţie foarte puternică.
Alt prieten este Mircea Eliade, altul Eugen Jebeleanu, altul Mihail Sebastian etc.

Descarcă lucrarea “Anişoara Odeanu – o viaţă trăită în legea artei- de ADINA LAURA BĂCEAN“.