Domenii | Autori

Arhiva

Organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice pentru exersarea deprinderilor de muncă intelectuală – îndrumător metodic, autor Carla Nicoleta Gordună

Datorită conţinutului său practic, jocul didactic pare a fi cel mai eficient mijloc de activizare a întregii grupe de preşcolari, potrivit formării deprinderilor practice elementare şi de muncă organizată, dezvoltând spiritul de echipă, de întrajutorare.
Se poate considera că jocurile constituie o adevărată şcoală de educaţie a conduitei, a fanteziei şi imaginaţiei. [...]