Domenii | Autori

Arhiva

Antichitatea greacă. Relația Magistru–discipol. Reflecții asupra unor principii morale și educaționale, autor Irina Beatrice Sincă

Important în relaţia dintre Socrate şi discipolii săi este dialogul; de fapt, relaţia dintre magistru-discipol se conturează în jurul acestui dialog. Dialogul este o modalitate de a susţine un mod de viaţă, cel al filosofului. Nu se poate vorbi de o discrepanţă între viaţa filosofului şi discursul său. Dialogul socratic este însoţit de un [...]

Dobândirea virtuţilor creştine, fundament și scop al educaţiei religioase, autor Irina Beatrice Sincă

A educa, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, înseamnă a purta grijă de copii şi de tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi buna-cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, om drept, a-l creşte în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos, pe scurt, a [...]

Virtuţile creştine în scrierile scripturistice și patristice, autor Irina Beatrice Sincă

Între scopurile generale ale orei de religie se impune ajutorarea elevilor pentru ca aceștia să ajungă să conştientizeze şi să elucideze problematica legată de identitatea umană; oferirea de ajutor astfel încât să descopere noi răspunsuri la întrebările cine sunt, care este rolul meu, care este sensul vieţii mele? Deasemenea, scopul educaţiei religioase este maturizarea [...]