Domenii | Autori

Arhiva

Dobândirea virtuţilor creştine, fundament și scop al educaţiei religioase, autor Irina Beatrice Sincă


A educa, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, înseamnă a purta grijă de copii şi de tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi buna-cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, om drept, a-l creşte în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos, pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemeni unei arte; artă mai mare ca educaţia nu există, pentru că dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare.

Lecturați gratuit Dobândirea virtuţilor creştine, fundament și scop al educaţiei religioase, autor Irina Beatrice Sincă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3599-9

You must be logged in to post a comment.