Domenii | Autori

Arhiva

Discovering the link in the inkling: “The Pilgrim’s Progress” and “The Pilgrim’s Regress”, author Rebeca Olaru

My present study endeavours to bring together under the same magnifying glass two writers belonging to different centuries, who, though physically distanced were close at heart.
The choice is mainly grounded on personal edification, but also on a desire to show that Christian literature still represents a subject of interest, and is still attractive for [...]

The EFL Class: Grounds for Cultivating Digital and Emotional Literacy, author Rebeca Olaru

My goal in this paper is to draw attention to technology and the Internet in present and future times, as well as to the concept of Emotional Intelligence, and to analyze how these central issues influence the course of society and of education in particular, contextualizing it to the English class.

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă la elevii claselor a III-a şi a IV-a, autor Mihaela Polyana Babă

Elevii zilelor noastre rareori citesc o carte sau poate deloc. Un rol important în a-i îndruma pe elevi spre lectură îl au deopotrivă învăţătorii şi părinţii. Însă în condiţiile în care părinţii sunt preocupaţi mai degrabă de grija zilei de mâine decât de educaţia copilului sau nivelul lor de pregătire este scăzut, sarcina de [...]

Strategii didactice activ-participative de predare a nuvelei la clasele de gimnaziu, autor Prof. Oana-Raluca Zazuleac

Premisa de la care pornește lucrarea de față este aceea că învățarea nu este doar un proces de înmagazinare de cunoștințe, ci o activitate care implică efort cognitiv, volitiv și emoțional din partea elevilor care trebuie să-și dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele și emoțiile. De aceea, experimentul prezentat aici își propune să [...]

Calculul variaţiilor cu aplicaţii în geometrie şi optică, autor Prof. Camelia Aurora Dumitrescu

Sinteza subansamblurilor formate din lentile reprezintă etapa finală a calculului de proiectare a unui sistem optic original. Ea urmează etapei calculului de gabarit, care, în general, se bazează pe algoritmi stabiliţi pentru fiecare tip de aparat optic, cu structură elaborată pe considerente de optică geometrică. Calculul de gabarit modelează matematic schema optică asociată aparatului. [...]

LE FRANÇAIS ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL, autor Carmen Lăcrămioara Pora

Ayant comme point de départ le thème envisagé „L’enseignement du vocabulaire de spécialité dans les lycées économiques”, aussi bien que mon expérience en tant que professeur au Collège Économique „Mihail Kogălniceanu” de Focşani, j’essaie de proposer un modèle de manuel support pour la classe de français en option facultative pour la XII-ème classe, classe [...]

Materiale, procese și tehnici. Suport pentru lucrări de specialitate, autor Lect. univ. dr. Valentina Ștefănescu

Tehnica modernă foloseşte din ce în ce mai mult metode de prelucrare a fibrelor şi ţesăturilor pe cale chimică, ţinându-se seama de însuşirile fundamentale ale materiilor prime ce intră în componenţa amestecurilor. Cunoaşterea proprietăţilor fizico-mecanice, tehnologice şi chimice se impune din ce în ce mai mult pe măsură ce creşte ponderea ţesăturilor produse din [...]

APPRENDRE LE FLE PAR LE BIAIS DU PROJET, autor Prof. Mihaela Bondoc

L’idée de cette recherche est issue il y a trois années, en 2009, suite à la constatation qu’une grande partie des élèves du collège éprouvaient une forte démotivation envers l’apprentissage du fle. Si en 5-ème- la première année de collège et la première année de français, les enfants sont enchantés par le fle, vu [...]