Domenii | Autori

Arhiva

Importanţa studiului limbii şi literaturii române în formarea deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarul mic, autor Axinte Laurenţiu

În şcoalã, în general, se dobândeşte capacitatea de a desfãşura activitãţi intelectuale. Foarte devreme apare capacitatea de a gândi, de a cunoaşte, de a avea o activitate raţionalã, de a opera cu noţiuni ştiinţifice. Pregãtirea pe care o oferã şcoala, indiferent de nivel, nu este însã suficientã. Toate cunoştinţele, abilitãţile şi tehnicile deprinse trebuie [...]

Ion Minulescu poet simbolist, autor Botezat Claudia Carmen

Lucrarea Ion Minulescu. Poet simbolist îşi propune să fie o monografie succintă a vieţii şi activităţii literare a poetului, având drept scop evidenţierea şi precizarea importanţei covârşitoare pe care acesta a avut-o atât în impunerea şi consolidarea simbolismului românesc în forme specific naţionale, cât şi în cultivarea preferinţelor publicului pentru poezia nouă.

Privită în [...]

Aspectele puterii maxime aerobe şi anaerobe la elevii din ciclul gimnazial, autor Prof. Huciu Ecaterina

În conducerea obiectivă a oricărei activităţi umane se caută mijloace de obiectivizare care să permită analiza stadiului de diferite momente ale unei acţiuni ce se vrea dirijată conştient.

Exerciţiul fizic, practicat încă din cele mai vechi timpuri, a evoluat, ajungând la structuri complexe, specifice diferitelor ramuri de sport. Performanţele din ce în ce mai [...]

Mediul înconjurător şi educarea copiilor, autor Cătun Cecilia

Grădiniţa este prima instituţie în care, în mod organizat, copilul este învăţat să pătrundă în problemele fundamentale ale vieţii. Este firesc ca în ansamblul disciplinelor de învăţământ, problema mediului înconjurător să ocupe un rol important. Ba mai mult decât atât, să depăşească sfera programei şi să fie inclusă şi în activităţile extraşcolare.

MAJOR THEMES IN DEFOE’S ROBINSON CRUSOE AND TOURNIER’S FRIDAY, OR THE OTHER ISLAND, author Giurgi Ionela- Adriana

The story of Robinson Crusoe has traveled all through the world through its writings about this famous shipwrecked. The story of Robinson Crusoe has as a starting point the true adventure of Alexander Selkirk, a Scottish castaway marooned on a Pacific island. The story of Robinson is so well known that it has become [...]

Challenges in Style and Terminology of Internet Economic Texts, author Giurgi Ionela- Adriana

This work is a theoretical approach to economic translation. The purpose of this paper is to underline the importance of knowing the economic terminology that translators have to deal with in the field. Even if the translator is not aware of all the terms and concepts, he may be confident in himself due to [...]

Dezvoltarea vitezei în lectia de educaţie fizică şi sport la elevii de clasa a VII-a, autor Prof. Huciu Ecaterina

Literatura de specialitate este relativ bogată în materiale privind dezvoltarea calităţilor motrice, ceea ce subliniază odată în plus importanţa acestei teme şi locul pe care îl ocupă între obiectivele fizice şcolare şi a sportului de performanţă.
Realizarea obiectivelor educaţiei fizice şcolare este posibilă numai dacă se urmăreşte în mod sistematic şi consecvent desfăşurarea unor finalităţi [...]

Primitive. Generalizări. Calcul cu primitive, autor Atitienei Sergiu

Volumul informaţiilor, se îmbogăţeşte mereu, teoria şi practica pedagogică progresează de aceea o îmbunătăţire a pregătirii de specialitate şi didactice se poate face doar prin formare şi perfecţionare continuă, care să aibă ca punct de plecare cerinţele învăţământului modern. După ani de acumulări, adunând, scăzând şi apoi adunând din nou îţi dai seama că, [...]

Clase speciale de suprafeţe, autor Atitienei Sergiu

Lucrarea de faţă conţine o clasificare a suprafeţelor evidenţiind anumite proprietăţi locale cât şi globale ale acestora.
În primul capitol se reamintesc câteva noţiuni din analiza matematică, ce sunt utilizate în mod curent în studiul curbelor şi suprafeţelor.
În următorul capitol se parcurg în mod gradual proprietăţile suprafeţelor din spaţiul euclidian tridimensional începând cu definiţia acestora, [...]

Cuvinte în mare, gânduri pe nisip…, autor Prof. Mihaela Turcu

A fost odată ca niciodată, când valurile se loveau unul de celălalt printre scândurile corăbiilor, când eroii sfredeleau apa mării cu piepturile lor, când cu ciocanul clădeau vase plutitoare ce adăposteau solide prietenii, au fost câţiva curajoşi elevi ce şi-au dat mâna peste timp cu personajele din cărţile citite şi, îndrumaţi îndeaproape de profesoară, şi-au pus gândurile şi sentimentele pe hârtie.

A fost odată la şcoala noastră …
Un eveniment important în viaţa elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi a întregii comunităţi: Şcoala noastră nr. 22, din Brăila, s-a numit “Radu Tudoran”, în memoria scriitorului ce a străbătut locurile brăilene şi apele din împrejurimi!

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cuvinte în mare, gânduri pe nisip…, autor Prof. Mihaela Turcu

ISBN 978-606-577-519-0

Principii nutritive vitale (esenţiale), autor Prof. ing. Adriana Bindea

Faptul că hrana constituie sursa de energie prin care organismul face faţă nevoilor vitale este un adevăr care se pune în discuţie abia la sfârşitul secolului al XVIII- lea, paralel cu descoperirea oxigenului şi cu înţelegerea procesului de combustie. Lavoisier arată că în organism are loc un proces de combustie lentă a carbonului [...]

Graiul din localitatea Botean, comuna Ineu de Criş, autor Mocan Nicoleta Delia

Lucrarea de faţă oferă o perspectivă comparativă între particularităţile lingvistice ale graiului din localitatea Botean,
comuna Ineu de Criş, cu cele din subdialectul crişean.

Suportul acestei lucrări sunt textele dialectale înregistrate de la localnici.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Graiul din localitatea Botean, comuna Ineu de Criş, autor Mocan Nicoleta Delia

ISBN 978-606-577-508-4