Domenii | Autori

Arhiva

Importanţa studiului limbii şi literaturii române în formarea deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarul mic, autor Axinte Laurenţiu

În şcoalã, în general, se dobândeşte capacitatea de a desfãşura activitãţi intelectuale. Foarte devreme apare capacitatea de a gândi, de a cunoaşte, de a avea o activitate raţionalã, de a opera cu noţiuni ştiinţifice. Pregãtirea pe care o oferã şcoala, indiferent de nivel, nu este însã suficientã. Toate cunoştinţele, abilitãţile şi tehnicile deprinse trebuie dezvoltate în permanenţã, trebuie valorificate prin activitãţi creatoare.

Formarea lor presupune prelucrarea informaţiilor şi angajarea totală a personalităţii celui care învaţă. O tehnică de lucru poate fi învăţată numai aplicând-o la însuşirea unui conţinut informaţional. Aceasta presupune exersarea, aplicarea procedeelor intelectuale la învăţarea cunoştinţelor predate. Oricărui conţinut îi este asociată o tehnică de învăţare şi oricărei tehnici de învăţare îi este asociat un conţinut.

În lucrarea de faţă am urmărit să demonstrez, prin experimentul psihopedagogic organizat de-a lungul unui an şcolar, că formarea deprinderilor de muncă intelectuală influenţează pozitiv performanţa şcolară. Disciplina, în cadrul căreia am urmărit, în mod special, formarea acestor deprinderi, a fost aleasă limba şi literatura română, ea având o importanţă covârşitoare, deoarece de însuşirea corespunzătoare a limbii depinde evoluţia intelectuală a elevilor, viaţa şi activitatea lor viitoare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Importanţa studiului limbii şi literaturii române în formarea deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarul mic, autor Axinte Laurenţiu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-545-9

You must be logged in to post a comment.