Domenii | Autori

Arhiva

Ghid de examinare microscopică, autor Florenţa Albu

Examinarea microscopicã este o metodã aplicatã pentru identificarea, pe baza caracterelor microscopice caracteristice a componentelor normale sau strãine din produsele alimentare sau furajere. Aceste produse pot fi materii prime, adjuvanţi sau produse finite. Microscopia este utilizata in mod curent si pentru autentificarea produselor de natura vegetala, animala, sau amestecuri prin caracterizarea componentelor normale, pe baza structurii histologice.

Prin componente strãine se înţeleg orice materiale diferite de structura normalã a produsului, şi a cãror prezenţã este condiţionatã de deficienţe de prelucrare, depozitare sau transport a produsului respectiv. In aceastã categorie intrã materiale de contaminare, rezultate în urma fenomenelor de descompunere (texturi degradate în urma unor acțiuni de natură parazitarã sau a unor fenomene fizico-chimice, paraziți sau fragmente ale acestora, etc.), materiale din mediul de prelucrare (nisip, pământ, fragmente de sticlă, ruginã, lemn, plastic, textile, metal, etc.) sau alte corpuri organice sau anorganice (fragmente de insecte, fire de păr, dejecții ale insectelor, păsărilor sau animalelor, oase, pene, cristale, etc.), semințe de plante toxice sau dãunãtoare.

Prezentul ghid este constituit din prezentarea echipamentelor optice, modul de utilizare pentru identificarea acestor componente prin comparație sau pe baza unor caractere identificabile la microscop. Acest mod de examinare este facilitat de efectuarea de măsurători și microfotografii. A fost accentuata partea introductiva de identificare a unor semințe de plante toxice si buruieni a căror prezenta este nedorită in amestecurile de cereale ca si identificarea unor țesuturi animale și minerale din amestecurile furajere.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ghid de examinare microscopică, autor Florenţa Albu.

ISBN 978-606-577-072-0

Valenţe formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii elevilor, autor Alexandrina Moise

Matematica dispune de un potențial educativ formativ deosebit. Valorificat cu pricepere, acesta acționează asupra dezvoltării tuturor componentelor personalității: intelectuale, morale, estetice, caracteriale, asupra intereselor şi motivațiilor acțiunii de învăţare fiind în același timp o importantă cale de orientare profesională a tinerii generații. Cu prioritate trebuie avută în vedere contribuţia acestei discipline la dezvoltarea capacităților creatoare.

Omul viitorului, indiferent de domeniul în care va lucra, trebuie să posede solide cunoştinţe matematice, să fie înarmat cu algoritmi şi scheme logice-matematice care să-i permită orientare adecvată în lumea valorilor ştiinţifice şi tehnologice. Sfera cunoştinţelor ştiinţifice creşte foarte repede. Timpul de trecere de la o descoperire ştiinţifică la aplicarea ei în tehnică devine din ce în ce mai scurt.

Pentru a-şi îndeplini rolul de formare a omului, şcoala nu trebuie să pună pe elev în postura unui simplu receptor de cunoştinţe statice, trebuie să-l stimuleze să gândească şi să lucreze prin eforturi personale. Eforturi personale stimulate şi organizate prin problematizare: în loc de a se da soluţii, a pune pe elev în situația de a le descoperi, “mai degrabă un cap bine construit decât plin” şi să nu apreciem progresul prin mărturiile memoriei, ci prin ale judecății.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Valenţe formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii elevilor, autor Alexandrina Moise.

ISBN 978-606-577-079-9

Paradigma comunicării verbale la adolescenţi, autor Marian Dragomir

Cartea de faţă are ca temă observarea în termeni generali a paradigmei comunicaţionale dezavuată de adolescenţi. Această temă şi necesitatea unei dezbateri mai amănunţite, reprezintă rodul unei observaţii personale, dar şi al interesului arătat de diferitele canale media cât şi de perspectivele universitare care au dedicat nenumărate tomuri pentru a defini acest subiect.

Comunicarea este prezentată ca un proces de interrelaţionare şi interdependenţă. Ceea ce se defineşte prin diatriba dezvoltată în cadrul acestui discurs sunt elementele de vocabular definitorii ale acestui grup ontologic. Diferenţele semantice, pragmatice rezidă în chiar modalitatea de relaţionare a tinerilor cu cei din jur. Canalul comunicaţional are un rol aparte în a imprima noi valori, majoritatea fiind caracterizate prin funcţia fatică.

Pornind pe filiera de ordin universitar se distinge munca doamnei Mioara Avram ce oferă o perspectivă unitară a fenomenelor de transformare a limbii vorbite în general. Astfel domnia sa constată faptul că dinamica limbajului are în cadrul semelor sale unii termeni conotativi precum: zbucium, frământare, efervescenţă, febrilitate, agitaţie, spectaculozitate sau boom, respectiv avalanşă, explozie, invazie, inflaţie. Aceste cuvinte vin să definească limbajul adolescenţilor, ce au tendinţa de a cripta noţiuni uzuale tocmai pentru a se defini semantic faţă de restul vorbitorilor.

Pornind de la aceste considerente se observă structura lucrării care se dezvoltă în jurul a două considerente: definirea paradigmei comunicaţionale a adolescenţilor din prisma unor teorii avizate ale limbajului şi ale psihologiei adolescentine şi definirea acestor perspective teoretice cu ajutorul unei metode de lucru destul de uzitate în momentul actual: metoda chestionarului.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Paradigma comunicării verbale la adolescenţi, autor Marian Dragomir.

ISBN 978-606-577-075-1

Un rezumat al cunoaşterii, autor Tudor Cristea

Cartea de faţă nu pretinde să aducă noutăţi în cunoaştere; este doar un conspect despre sensul existenţei umane. Pentru că în special religia defineşte pentru noi un sens al existenţei, cartea are un caracter religios. Pentru că trăim un ev al progresului ştiinţific, am încercat să pun de acord ştiinţa cu religia. Sfinţii spun că în viaţă nu trebuie să citeşti multe cărţi, ci doar câteva şi să te ţii de învăţătura lor. Beletristică şi literatură SF citim cu toţii; lucrări de filozofie şi de religie doar câţiva. După ce am venit la credinţă am căutat mai cu de-amănuntul calea către mântuire citind:
-Biblia
-Istoria culturii şi civilizaţiei – de Ovidiu Drîmba
-Istoria credinţelor şi ideilor religioase – de Mircea Eliade
-Istoria religiilor – de Pr. Conf. Dr. Alexandru Stan şi Prof. Dr. Remus Rus
-Biblia este totuşi adevărată – de Petru Popovici
-Viaţa de după viaţă – de Dr. Raymond A. Moody
-Călăuza spre cunoaşterea şi apărarea credinţei ortodoxe – de Arhim. Ilie Cleopa
-Sectologie – de P. I. David
-Manualul Martorilor lui Yehova
-Manualul credinţei Islamice
-Stareţii despre vremurile din urmă
-Enciclopedia Encarta, articole de pe Internet şi altele.

În decursul anilor am alcătuit un rezumat presărat cu comentarii personale, care poate folosi şi altora; vă rog să nu mi-o luaţi în nume de rău!

Mai 2010
Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Un rezumat al cunoaşterii, autor Tudor Cristea.

ISBN 978-606-577-071-3

Iubeşte iubirea. Pentru Ea, iubirea mea – autor Petru Jipa

Dedic această carte soţiei mele, Anca Teodora

Pentru că:

Am văzut cerul
prin lentila unei iubiri
şi am văzut soarele.
Am văzut cerul
prin lentila tristeţii
şi am văzut norii.
Am văzut cerul
prin lentila ochilor săi
şi am descoperit fericirea.
Iar acum privesc ,
la cerul ochilor frumoşi
pentru a descoperi viaţa.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Iubeşte iubirea. Pentru Ea, iubirea mea , autor Petru Jipa.

ISBN 978-606-8193-58-8