Domenii | Autori

Arhiva

Specificul abilităţilor de Self-Help în activităţile educative la copii cu deficienţe de vedere, autor Carmen Simcea

Dezvoltarea copiilor în condiţiile lipsei totale sau parţiale a funcţiei vizuale ridică probleme specifice, care cer o cercetare specială pentru a stabili o metodologie educaţională adecvată situaţiilor diverse care apar.
Pornim de la faptul că aceşti copii au acelaşi drept la educaţie şi la activităţi recreative, la pregătire profesională, autonomie şi fericire ca [...]

Dezvoltarea abilităților sociale la elevii cu TSA, autor Carmen Simcea

Evaluarea abilităților sociale s-a efectuat cu TRIAD Social Skills Assessment Second Edition. Testarea a avut loc în două etape, o primă etapă înainte de a implementa setul de exerciții de dezvoltare a abilităților sociale și o a doua etapă după implementarea acestora pentru a observa dacă se înregistrează îmbunățățiri în sfera abilităților [...]