Domenii | Autori

Arhiva

Monografia prepoziţiei pe, autor Adina Maghiar

Foarte multă lume se întreabă ce s-ar putea scrie de-a lungul atâtor pagini despre un simplu cuvânt, format din două litere: PE.

Alegerea acestei teme a însemnat o provocare.. Urmărind rolul acestei prepoziţii în construcţiile din diferite texte literare sau publicaţii, am putut înţelege importanţa unui simplu cuvânt în structura unei limbi. Folosim prepoziţia aproape în orice enunţ, deşi ea trece de multe ori neobservată. Raportată la un subiect sau predicat, prepoziţia poate părea fără valoare. Totuşi, aşa cum au calificat-o lingviştii, ea este un instrument gramatical fără de care vocabularul nostru nu ne-ar permite să exprimăm anumite noţiuni.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Monografia prepoziţiei pe, autor Adina Maghiar

ISBN 978-606-577-232-8

În căutarea sufletului românesc, autor Adina Maghiar

Lucrarea aceasta cuprinde o incursiune în spiritualitatea românească, încercând să evidenţieze anumite trăsături ale profilului omului românesc, ale modului nostru de viaţă şi a viziunii asupra temelor fundamentale ale existenţei. Avem nevoie de cunoaşterea intimă a acestui popor pentru a ne putea orienta în viitor şi pentru a şti să adaptăm şi să personalizăm cerinţele lumii actuale, contribuind la devenirea istorică într-un sens unic.

Civilizaţia europeană se află într-o schimbare permanentă, dinamismul caracterizând toate categoriile vieţii. Ţara noastră trebuie să modereze starea contemplativă, dorul de nemurire pentru a putea exista cu adevărat în structurile europene şi universale, afirmându-se, valorificându-şi resursele, progresând în conştiinţă şi demonstrând că România nu numai se află în lume, dar şi lumea se află în România, că există şi în noi o sete demiurgică de integrare activă în devenirea istorică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării În căutarea sufletului românesc, autor Adina Maghiar

ISBN 978-606-577-233-5

Integrarea jocului didactic în lecţiile de matematică, autor Cristina Lucia Năsui

În urmă cu 300 de ani Comenius a prefigurat ideea că şcoala trebuie să se identifice cu jocul. Astăzi toţi pedagogii recunosc în joc un mijloc ideal de educaţie. Specia de joc care îmbină armonios elementul instructiv şi educativ cu elementul distractiv este jocul didactic. Metoda jocurilor instructive este utilizată obligatoriu în grădiniţele de copii şi în activităţile complementare în cadrul orelor la şcoală cu elevii din clasele I-IV. Credem că una dintre cele mai eficiente forme de captare a interesului elevilor pentru matematică este învăţarea şi organizarea jocurilor raţionale didactice. Asemenea jocuri se practică şi cu elevii din clasele mai mari, dar încă sporadic şi prea timid. Jocul didactic pentru formarea reprezentărilor matematice, de valorificare în condiţii şi forme noi a cunoştinţelor deja acumulate, sau jocurile care angajează resursele intelectuale, antrenează gândirea logică, înlesnesc rezolvarea problemelor puse elevilor. Ele pot fi introduse în orice parte a orei de curs, în funcţie de condiţiile concrete, având sarcini didactice precise. „Pentru copil, ca şi pentru un matematician, jocul este o treabă serioasă”, spunea Grigore Moisil.

Practica demonstrează că cercurile de matematică, olimpiadele, diversele activităţi suplimentare cu caracter matematic sunt frecventate de acei elevi care şi-au dovedit deja atracţia şi ataşamentul lor faţă de această ştiinţă. De ce amuzamentul matematic să nu fie adresat în special celorlalţi elevi, care au mai multă nevoie de el ?

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Integrarea jocului didactic în lecţiile de matematică, autor Cristina Lucia Năsui.

ISBN 978-606-577-224-3