Domenii | Autori

Arhiva

Corectitudine şi greşeală. Acordul gramatical greşit şi clişeele lingvistice, autor Fănița Elena Anuțoiu

Dacă neatenţia este sursa multor dezacorduri care nu-şi pot găsi nicio explicaţie, alteori tocmai sentimentul puternic al necesităţii acordului duce la formulări incorecte prin exagerarea corectitudinii sau la condamnarea nejustificată a unor excepţii admise de normă. Complexitatea normelor şi a problemelor puse de acordul gramatical impune mai multă grijă în însuşirea exactă a [...]

Référents socioculturels dans la traduction des proverbes et des expressions figées, autor Fănița Elena Anuțoiu

Par la présente étude, je me suis proposé de surprendre les implications culturelles qui apparaîssent dans la traduction des proverbes et des expressions figées.
Ce document rassemble des proverbes et des expressions, certains anciens, d’autres plus récents, appartenant à la culture roumaine [...]

Biologie vegetală și animală. Clasele a IX-a și a X-a. Să ne pregătim pentru BAC!, autor Daniela Dumistracel

Conține teorii și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat la Biologie vegetală și animală, clasele a IX-a și a X-a.

Lecturați gratuit Biologie vegetală și animală. Clasele a IX-a și a X-a. Să ne pregătim pentru BAC!, autor Daniela Dumistracel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor [...]

Demonstraţia cu substitute – o formă activă de învăţare la şcolarii mici, autor Ioana Petrescu

În lucrarea de faţă, am dorit să investingăm eficienţa uneia dintre metodele de instruire, şi anume metoda demonstraţiei cu substitute. Am considerat ca este o metodă fără de care nu se poate învăţa la clasă, deci explorată mai intens, ea poate aduce beneficii surprinzătoare prin favorizarea reţinerii conţinuturilor predate şi, implicit, prin favorizarea unei [...]

Potenţialul turistic al judeţului Covasna, autor Simona-Mihaela Onu

Pe parcursul acestei lucrari am evidentiat potentialul turistic al judetului Covasna prezentand atat cadrul natural cat si cel antropic.In prima parte a lucrarii am facut o prezentare generala al cadrului natural al acestui teritoriu, facand referire la asezarea geografica, caile de comunicatie, cadrul istoric, cadrul geografic natural si cadrul socio-economic.

Ghid metodologic – Strategii de abordare a textului liric modernist la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

În timpul activităţii didactice am constatat că elevii de la clasele liceale întâmpină cele mai mari dificultăţi în decodarea texte lirice, cu atât mai mult a celor moderniste, cu un nivel înalt de încifrare şi abstractizare. Studiul celor trei poeţi modernişti incluşi în programa şcolară (Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi) constituie un [...]

Ghid metodologic – Strategii didactice pentru stimularea lecturii la ciclul gimnazial și liceal, autor Mihaela Răducea

Lumea personajelor literare poate fi privită ca un laborator în care se analizează diferite situații de viață ce pot deveni experiențe de învățare pentru toți cei care n-au apucat să străbată ,,drumul spre înțelepciune”. Chiar dacă vremurile sunt altele, chiar dacă viziunea asupra lumii se modifică de la o generație la alta, stările de [...]

ON TRANSLATION -A FEW THEORETICAL ASPECTS-, author Prof. Daniela Bălan

Translation is an activity comprising the interpretation of the meaning of a text in one language — the source text — and the production, in another language, of a new, equivalent text — the target text, or translation. Traditionally, translation has been a human activity, although attempts have been made to automate and computerize [...]

Influenţa insuccesului şcolar asupra stimei de sine a adolescenţilor, autor Sînziana-Camelia Ailenei

Stima de sine în adolescenţă este o componentă labilă a personalităţii, iar ca factori generatori se impun modul în care persoana s-a format şi locul pe care îl ocupă printre ceilalţi. Ea, la rândul ei, îi determină comportamentul în cadrul relaţiilor cu părinţii sau cu ceilalţi de o vârstă cu el şi mai ales [...]

Aspecte ale dublului la E. T. A. Hoffmann şi E. A. Poe, autor Aura Pipeaua

Materialul de faţă propune o analiză a ipostazelor pe care le îmbracă motivul romantic al dedublării în operele scriitorilor E. T. A. Hoffmann şi E. A. Poe, punctul de plecare fiind reprezentat de naşterea dublului în culturile lumii.
Abordarea subiectului se face atât ştiinţific (urmărind conceptul de dublu şi evoluţia acestuia în cultură, în general, [...]

De la civilisation aux civilisations dans l’espace français, autor Oana Silvia Nicu

Dans cette étude nous allons mettre en évidence l’histoire de la civilisation française. Nous essayerons d’exposer chronologiquement le déroulement de ce processus de “civilisation”. C’est pour ça que nous commencerons par l’apparition du mot „civilisation” et par la description de toutes les civilisations qui se sont passées sur le territoire de la France.
Notre point [...]

Aplicații economice în PHP și MySQL, autor Ciprian Crețu

Pe sistemele de operare Linux în mod uzual este instalat interpretorul PHP și serverul de baze de
date MySQL.
În acest manual vom folosi sistemul de operare Debian, care de la început l-am instalat astfel
încât să nu fie server de web. Acest sistem de operare poate fi descărcat de la adresa
www/debian.org și are număr număr de [...]

Probleme de valori pe frontieră în electrostatică, autor Prof. Veronica Huiu

Interacţiunea electromagnetică este deosebit de importantă deoarece ea determină în cea mai mare măsură proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor atât la scară microscopică, în lumea
atomilor şi moleculelor, cât şi la scară microscopică. Forma şi stabilirea atomilor, moleculelor, a
structurilor moleculare biologice gigantice, aranjarea regulată a atomilor şi moleculelor în reţele
cristaline, mişcările pe care le [...]

Spaţiul concentraţionar în literatura despre detenţie, autor Andreea Cătălina Șerban

După anul 1990 în România au apărut diverse scrieri cu caracter memorialistic menite a prezenta cealaltă faţă a comunismului, cea care nu este cunoscută cu ajutorul istoriei sau a documentelor făcute publice în perioada dictaturii sau în perioada imediat următoare. Această lucrare nu şi-a propus o abordare exhaustivă a scrierilor de acest gen, abordare [...]

Proceduri de asigurare a calităţii în educaţie din Marea Britanie. Comparaţie cu învăţământul preuniversitar românesc, autor Liliana Cristina Sandu

Calitatea vieţii şcolare presupune posibilitatea de a răspunde prin modul de existenţă şi funcţionare a şcolii ca întreg la cerinţele clienţilor direcţi(elevi) şi ale clienţilor indirecţi(părinţii, comunitatea, societatea în ansamblul ei şi chiar profesorii şcolii).
Creşterea calităţii educaţionale pentru toţi este un concept dezvoltat în Marea Britanie, ce vizează cuprinderea în câmpul [...]

Educația fizică și sportul, mijloace de socializare pentru ciclul gimnazial, autor Mihaela Voicu

Despre socializare știam că elevii au găsit o modalitate de a-și face prieteni în mediul virtual, imperiu ce a creat deja dependență în rândul elevilor din ciclurile primar și gimnazial. Este atât de simplu să socializezi pe Facebook, Instagram, Yahoo, Google +, încât comportamentul copiilor s-a schimbat complet. Prietenii sunt defapt o [...]

Monografia Satului Sâg, autori Pr. Flavius-Ioan Lazăr, Prof. Loredana Lazăr

Fără a avea pretenţia de a fi spus tot ceea ce era de spus despre satul Sâg, această lucrare se vrea a fi o lectură plăcută şi interesantă despre trecut şi prezent. Colecţia de date despre sat, adunate din manuscrise, arhive, documente, cărţi şi pe cale orală de la bătrânii din sat, este menită [...]

Traditional vs. Modern Teaching Methods: Advantages and Disadvantages, author Nadia Mihaela Tache

I decided to write a thesis on Traditional vs. Modern Teaching Methods because I am facing a personal incertitude: “What methods should I use in my classroom?” Due to the recent popularity of modern methods, I have come to the point where I feel that I have to choose to follow either the model [...]

Orașul – panoramă teoretică și practică, autor Marian Dragomir

În ultimul secol, spaţiul urban a devenit unul dintre spaţiile care poate crea valori proprii datorită oamenilor, ce încearcă să dea noi atribute teritoriului pe care îl locuiesc. În raport cu referenţialul rural păstrează cu acesta legături, în forme şi grade diferite, de la caz la caz. Dezvoltarea urbană conduce implicit la transformări ale [...]

Marin Preda și Obsedantul deceniu, autor Marian Dragomir

Lucrarea de faţã prezintã succintã o privelişte concludentã asupra literaturii române a decenilui al VI-lea. Caracteristica de bazã a acestui deceniu este modalitatea de redare relaistã a literaturii. Deşi aceastã perioadã se caracterizeazã prin rigiditatea mantalitarã şi doctrine impuse asupra modului de realizare a actului creaţional, prozatorii au reuşit sã învingã acest sistem [...]

Jocuri și fișe de evaluare în dezvoltarea preșcolarului, autor Alina-Maria Popa

Prin joc, preşcolarul se dezvoltă motric, volitiv, emoţional, împarte sarcini de grup, cooperează, se întăreşte moral, cunoaşte. Într-un cuvânt, se dezvoltă ca personalitate.
Mai mult, din momentul în care respectă regulile unui joc, se ordonează, se disciplinează şi concentrează, iar acestea toate, îmbinate cu creativitatea sa spontană şi nestăpânită de nicio regulă, fac din orice [...]

Predarea-învățarea unităților de învățare pentru timp, autor Popa Alina-Maria

Predarea-învăţarea unităţilor de măsură pentru timp este o temă care a fost, este şi va fi mereu de actualitate, dacă ne gândim la aplicaţiile practice, din viaţa de zi cu zi. Dacă elevii îşi vor însuşi bine aceste noţiuni, ele vor facilita înţelegerea altor noţiuni, nu doar la matematică, ci şi la multe alte [...]

Raportul joc-învăţare la preşcolari în cadrul activităţilor matematice, autor Popa Alina-Maria

Structurarea modului de gândire matematică a copilului preşcolar este o faţetă a dirijării procesului de cunoaştere a realităţi cu care copilul vine în contact direct sau indirect. Se justifică aceasta prin realizarea evidentă şi anume, aceea ca în procesul de cunoaştere, copiii la început sunt interesaţi de denumirea obiectelor, de însuşirea lor, ca apoi [...]

Monografia geografică a comunei Roșiori, județul Brăila, autor Georgeta Soare

Aflată în partea centrală a interfluviului Ialomiţa-Călmăţui, teritoriul comunei prezintă caracteristici asemănătoare cu subdiviziunea Câmpiei Române din care face parte, respectiv Câmpia Bărăganului Central, mai ales din punct de vedere al elementelor fizico-geografice.
Bărăganul lui Alexandru Odobescu şi Panait Istrati a devenit o amintire. Astăzi, vânturile violente nu mai mătură ciulinii, ducându-i dintr-o parte în [...]

Auxiliar curricular Limba și literatura română, autor Mihaela Răducea

Lecturați gratuit Auxiliar curricular Limba și literatura română, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1021-7

Ghid metodologic Limba și literatura română. Modele de proiecte didactice pentru orele de limba și literatura română la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lecturați gratuit Ghid metodologic Limba și literatura română. Modele de proiecte didactice pentru orele de limba și literatura română la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1022-4

Formarea conduitei morale la vârstă preşcolară, autor Simona-Mihaela Onu

Nici o perioadă a dezvoltării psihice umane nu are caracteristici atât de numeroase ca perioada preşcolară. Expresia celor 7 ani de acasă, pe care omul îi are sau nu, reflectă tocmai importanţa constituirii bazelor activităţii psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate ce îşi pun pecetea pe comportamentele viitoare tocmai în această perioadă a prescolarităţii.

Cultivarea creativității în școală, autor Aurelia Georgeta Stancu

Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare în interiorul propriei sale fiinţe, deoarece goliciunea interioară corespunde unei apatii exterioare, unei incapacităţi de a înţelege realitatea şi de a avea comportamente adecvate.Prin originea ei, natura umană este creatoare. Dar creativitatea nu înseamnă doar receptarea şi consumul de nou, ci, în primul rând, crearea noului.