Domenii | Autori

Arhiva

Demonstraţia cu substitute - o formă activă de învăţare la şcolarii mici, autor Ioana Petrescu

În lucrarea de faţă, am dorit să investingăm eficienţa uneia dintre metodele de instruire, şi anume metoda demonstraţiei cu substitute. Am considerat ca este o metodă fără de care nu se poate învăţa la clasă, deci explorată mai intens, ea poate aduce beneficii surprinzătoare prin favorizarea reţinerii conţinuturilor predate şi, implicit, prin favorizarea unei reuşite şcolare.

Lecturați gratuit Demonstraţia cu substitute – o formă activă de învăţare la şcolarii mici, autor Ioana Petrescu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1071-2

You must be logged in to post a comment.