Domenii | Autori

Arhiva

Rolul centrului de documentare şi informare în optimizarea procesului de predare – învăţare – evaluare la disciplina Geografie – autor Maria – Magdalena Popa

Fiecare profesor dedicat elevilor, prins în angrenajul complicat al reformei învăţământului, pentru îndeplinirea dezideratelor acesteia şi a idealului educaţional prefigurat în Legea Învăţământului, caută răspunsuri la întrebările:
• Cum se centrează învăţarea de la cunoştinţe declarative, spre cunoştinţe procedurale, atitudini, competenţe şi metacunoştinţe?
• Cum se pot diminua sau înlocui în lecţie momentele de predare centrate pe profesor cu momente de învăţare autentică şi evaluare centrate pe elev?
• Care sunt formele de organizare, strategiile, metodele şi tehnicile, prin care elevul este determinat să înveţe implicit şi explicit, conştient şi durabil, pentru a nu mai fi doar un ecou al conţinuturilor transportate de profesor ori de manuale?

Şi lista întrebărilor care ne frământă devine cu fiecare zi mai lungă!

Este Centrul de Documentare şi Informare un răspuns la aceste întrebări?
Este Centrul de Documentare şi Informare o soluţie viabilă a optimizării procesului de predare – învăţare – evaluare?

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Rolul centrului de documentare şi informare în optimizarea procesului de predare – învăţare – evaluare la disciplina Geografie – autor Maria – Magdalena Popa

ISBN 978-606-8129-48-8

Protecţia şi conservarea mediului înconjurător în municipiul Buzău şi împrejurimi – autor Maria – Magdalena Popa

La acest început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea, fie şi treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe Terra.

Conceptul actual de “mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor.

Incontestabil, problemele ridicate de mediul înconjurător constituie, la scara planetară, unul din dosarele cele mai acute, grave şi complexe ale contemporaneităţii. Mediul înconjurător este strâns legat de domeniile economiei, energiei, populaţiei, biologiei şi medicinei în aşa fel încât, într-o interdependenţă practic imposibil de desfăcut, toate aceste domenii se influenţează reciproc, tendinţele apărute într-unul reverberând, inevitabil, într-o perioadă mai apropiată sau mai îndepărtată, în celelalte.

Prezenta lucrare îşi propune să surprindă starea mediului în municipiul Buzău şi în împrejurimile acestuia, analizând fiecare component de mediu în interrelaţie cu factorii antropici, să determine sursele de poluare şi să prezinte măsurile de prevenire a degradării acestuia. În ultima secţiune a lucrării au fost evidenţiate unele modalităţi de valorificare în plan metodic a conţinutului ştiinţific (inclusiv metode de studiere cu elevii a fenomenelor şi cauzelor care le produc).

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Protecţia şi conservarea mediului înconjurător în municipiul Buzău şi împrejurimi – autor Maria – Magdalena Popa

ISBN 978-606-8129-37-2