Domenii | Autori

Arhiva

Complementul direct, autor Daniela Maria Şerban

Stăpânirea unei limbi presupune, înainte de toate, cunoaşterea unei gramatici corecte, căci aceasta constituie suportul pe care se pot forma viitorii beneficiari avizaţi cu informaţii de orice fel.

Gramatica este, în fond, un exerciţiu de logică…
Lucrarea de faţă se vrea a fi o încercare de a demonstra vitalitatea însuşirii noţiunilor teoretice ale gramaticii…

Managerul României europene, autor Daniela Maria Şerban

Autoarea a selectat din literatura de specialitate şi din practica managerială a organizaţiilor europene cele mai potrivite aspecte şi în concordanţă cu mediul socio-economic în continuă transformare din România, punându-şi amprenta prin consideraţii personale, relevante şi pertinente.

Şcoala de management de la Braşov din cadrul Universităţii Spiru Haret i-a oferit autoarei oportunităţi de [...]

Paradigma reformei manageriale în învăţământul preuniversitar, autor Daniela Maria Şerban

Opiniile autoarei sunt nu numai adecvate procesului de transformare a şcolii, dintr-o instituţie rigidă şi ruptă de realităţile vieţii într-o instituţie parteneră mediului socio-economic şi cultural, dar şi vizionare, anticipând necesitatea definirii unui nou set de practici în managementul şcolii şi a redefinirii rolului managerului în educaţia preuniversitară. Managerul de tip nou este axat [...]

Ora de Limba română – atelier al minţii şi al sufletului – autor Şerban Daniela

Copilul de astăzi se vede nevoit să răzbată prin noianul de “ispite” facile şi aflate mereu la îndemână, de informaţii abundente pe care adesea nu ştie să le selecteze, să le prelucreze, să le înţeleagă. Fără a încerca să minimalizez rolul informaţional pozitiv al televiziunii, radioului, presei, cred că tânărul trebuie să aibă mai întâi impactul cu textul literar, cu valorile perene ale literaturii de bună calitate. Acestea sunt, neîndoielnic, izvorul celor mai adânci modele existenţialiste şi suportul pe care se pot fonda viitorii beneficiari avizaţi cu informaţie de orice fel.

Dar ca sufletul copilului să ajungă să vibreze la acordurile “întâiului poem al unui popor” (Blaga) el trebuie să fie iniţiat, îndrumat şi ajutat să ajungă să înţeleagă ceea ce e dincolo de cuvinte, să fie în stare să se transpună. Iar acest rol de “dirijor din umbră” îi revine dascălului.

Lucrarea de faţă se vrea o prezentare a încercării unui dascăl de a reface legătura copil-carte, un studiu perfectibil a celor mai eficiente căi (metodice) de a aduce textul literar mai aproape de sufletul tinerilor, de a face din lectură o necesitate, o pasiune, un mod de explorare a lumii interioare şi exterioare, a vieţii.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ora de Limba română – atelier al minţii şi al sufletului – autor Şerban Daniela

ISBN 978-606-8129-41-9