Domenii | Autori

Arhiva

Jocuri și fișe de evaluare în dezvoltarea preșcolarului, autor Alina-Maria Popa

Prin joc, preşcolarul se dezvoltă motric, volitiv, emoţional, împarte sarcini de grup, cooperează, se întăreşte moral, cunoaşte. Într-un cuvânt, se dezvoltă ca personalitate.
Mai mult, din momentul în care respectă regulile unui joc, se ordonează, se disciplinează şi concentrează, iar acestea toate, îmbinate cu creativitatea sa spontană şi nestăpânită de nicio regulă, fac din orice [...]

Predarea-învățarea unităților de învățare pentru timp, autor Popa Alina-Maria

Predarea-învăţarea unităţilor de măsură pentru timp este o temă care a fost, este şi va fi mereu de actualitate, dacă ne gândim la aplicaţiile practice, din viaţa de zi cu zi. Dacă elevii îşi vor însuşi bine aceste noţiuni, ele vor facilita înţelegerea altor noţiuni, nu doar la matematică, ci şi la multe alte [...]