Domenii | Autori

Arhiva

Adaptarea şcolară – abordare psiho-socio-pedagogică în învăţământul primar, autor Aurelia Mihai

Şcoala, ca principal factor de educare şi formare a personalităţii copilului şi a viitorului adult, poartă răspunderea realizării pregătirii sale astfel încât acesta să se poată adapta condiţiilor mereu schimbătoare ale mediului sociocultural.

Perioadade trecere de la nivelul de preşcolar la mediul şcolar este considerată ca o schimbare majoră în viaţa copilului care produce efecte marcante. Noua viziune curriculară, prin implementarea ciclurilor curriculare, propune o ameliorare în sensul trecerii graduale spre un mediu specific şcolii.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Adaptarea şcolară – abordare psiho-socio-pedagogică în învăţământul primar”, autor Aurelia Mihai

ISBN 978-606-8193-65-6

Ameliorarea comunicării didactice desfăşurată la elevii claselor I-IV, autor Aurelia Mihai

Problema comunicării a preocupat numeroşi cercetători, psihologi, pedagogi şi practicieni în domeniul educaţiei, impresionaţi de valoarea acestei capacităţi şi comportamentul unor indivizi comunicativi. Din ce în ce mai mulţi specialişti consideră comunicarea o trăsătură esenţială şi definitorie pentru existenţa individuală şi pentru evoluţia societăţii. Fiecare om dispune, printre celelalte potenţialităţi, de un potenţial de comunicare. Sunt teoreticieni care consideră că potenţialul comunicativ are o forţă autopropulsivă, că se actualizează treptat şi de la sine, evoluţia sa nefiind influenţată de mediu şi de educaţie, care nu ar interveni decât în realizarea unei atmosfere permisive.

Relaţia profesor-elev reprezintă una dintre problemele majore ale învăţământului în general. Sensul formativ al învăţământului contemporan impune mai mult ca oricând luarea în consideraţie a relaţiei învăţător-elev pe fondul căreia se realizează o modelare a comportamentului elevului, precum şi sarcinile complexe ale formării personalităţii acestuia.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Ameliorarea comunicării didactice desfăşurată la elevii claselor I-IV”, autor Aurelia Mihai

ISBN 978-606-8193-20-5