Domenii | Autori

Arhiva

Rolul povestirii în educarea limbajului la preșcolari, autor Tina Claudia Bîznă

Rolul şi importanţa povestirilor adultului în instruirea şi educarea copiilor sunt bine cunoscute; poveştile asigură dezvoltarea intelectuală, precizând şi întregind cunoştinţele. Ele contribuie la formarea vorbirii copiilor, fiind model de vorbire închegată, expresivă şi corectă, stimulându-i totodată şi pe ei să povestească; influenţează dezvoltarea morală prin sentimentele ce le trăiesc alături de eroii basmelor [...]

Parteneriatul grădiniță-familie-comunitate, premiza unui management de calitate într-o unitate de învățământ preșcolar, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă [...]