Domenii | Autori

Arhiva

Probleme de valori pe frontieră în electrostatică, autor Prof. Veronica Huiu

Interacţiunea electromagnetică este deosebit de importantă deoarece ea determină în cea mai mare măsură proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor atât la scară microscopică, în lumea
atomilor şi moleculelor, cât şi la scară microscopică. Forma şi stabilirea atomilor, moleculelor, a
structurilor moleculare biologice gigantice, aranjarea regulată a atomilor şi moleculelor în reţele
cristaline, mişcările pe care le execută particulele componente ale edificiilor micro- şi macroscopice, toate sunt determinate de interacţiunea electromagnetică. Raza de acţiune a interacţiunii electromagnetice nu este limitată nici inferior, nici superior.
Pornind de la existenţa celor două tipuri de sarcini electice, în cantităţi egale în corpurile
neutre, se pot explica simplu fenomenele de electrizare prin frecare, cunoscute încă din antichitate. În procesul de electrizare are loc doar o separare a sarcinilor electrice de semn opus, astfel ca unul din corpuri rămâne cu exces de sarcină pozitivă, iar celălalt cu exces egal de sarcină negativă. Remarcăm faptul că dacă atomii, moleculele şi corpurile macroscopice pot fi neutre sau incărcate sau sarcini electrice, particulele elementare nu pot fi decât, ori încărcate (sau sarcina + e sau− e ), ori neutre. Cele încărcate nu pot fi descărcate niciodată de sarcina lor, iar cele neutre nu pot fi încărcate niciodată cu sarcină electrică.

Lecturați gratuit Probleme de valori pe frontieră în electrostatică, autor Prof. Veronica Huiu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1047-7

You must be logged in to post a comment.