Domenii | Autori

Arhiva

Proceduri de asigurare a calităţii în educaţie din Marea Britanie. Comparaţie cu învăţământul preuniversitar românesc, autor Liliana Cristina Sandu

Calitatea vieţii şcolare presupune posibilitatea de a răspunde prin modul de existenţă şi funcţionare a şcolii ca întreg la cerinţele clienţilor direcţi(elevi) şi ale clienţilor indirecţi(părinţii, comunitatea, societatea în ansamblul ei şi chiar profesorii şcolii).
Creşterea calităţii educaţionale pentru toţi este un concept dezvoltat în Marea Britanie, ce vizează cuprinderea în câmpul educaţional a tuturor elevilor, considerarea oricărei acţiuni destinate creşterii calităţii procentului educaţional din perspectiva tuturor celor supuşi educaţiei la nivelul instituţiei şcolare.

Lecturați gratuit Proceduri de asigurare a calităţii în educaţie din Marea Britanie. Comparaţie cu învăţământul preuniversitar românesc, autor Liliana Cristina Sandu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1045-3

You must be logged in to post a comment.