Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodologic - Strategii de abordare a textului liric modernist la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

În timpul activităţii didactice am constatat că elevii de la clasele liceale întâmpină cele mai mari dificultăţi în decodarea texte lirice, cu atât mai mult a celor moderniste, cu un nivel înalt de încifrare şi abstractizare. Studiul celor trei poeţi modernişti incluşi în programa şcolară (Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi) constituie un capitol distinct în manualul de clasa a XII-a şi presupune evaluare pe baza unor proiecte şi studii de caz. În acelaşi timp, textele lirice moderniste sunt incluse în programa pentru Examenul Naţional de Bacalaureat, iar înţelegerea lor devine esenţială pentru perceperea unui întreg fenomen cultural.
Receptarea modernismului presupune o maturitate a viziunii celui care decodează textul, iar poezia modernă, cu un grad ridicat de abstractizare, devine de multe ori, mai ales pentru elevul de la un liceu cu profil tehnologic, aproape imposibil de receptat. Aici intervine abilitatea profesorului de Limba şi literatura română în alegerea unor metode adecvate care să accesibilizeze înţelegerea acestui tip de text literar.

Lecturați gratuit Ghid metodologic – Strategii de abordare a textului liric modernist la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1075-0

You must be logged in to post a comment.