Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de lectură și de interpretare a textului liric. Lectura poeziei lui Nichita Stănescu, autor Oana Olariu

Regândirea didacticii disciplinei a impus abordarea nuanțată a domeniilor Limbii şi literaturii române. Literatura, limba, scrierea şi oralul sunt cele patru aspecte supuse permanentelor configurări didactice. Aceste domeniii de referință au condus la reorganizarea conținuturilor conform competenței de comunicare vizată prin modelul învățării în spirală. Exigențele concrete ale modelului comunicativ- funcțional se regăsesc în competențele generale şi specifice, în setul de valori şi atitudini, respectiv în componenta culturală. Prezenta lucrare metodico- ştiințifică are ca obiectiv fundamental prezentarea unor strategii de înțelegere a creației poetice, pornind de la tezele lingvisticii integrale şi ale transdisciplinarității.

Lecturați gratuit Octavian Paler, memoria ca mitologie personală, autor Oana Olariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1413-0

You must be logged in to post a comment.