Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea expresivității limbajului la elevii din ciclul primar, autor Violeta Magdalena Chiriac

Utilizarea jocului didactic în cadrul orei de limba română face ca elevul să învețe cu plăcere, să manifeste interes sporit față de activitatea la care participă, astfel cei timizi devin mai spontani, mai activi, mai curajoși, capătă mai multă încredere în capacitățile lor intelectuale, mai multă tenacitate și siguranță în găsirea răspunsurilor. Prin utilizarea jocului este favorizat efortul
intelectual și menținută vie atenția în timpul jocului. Prin respectarea regulilor și sarcinilor de joc propuse se încheagă colectivul de elevi, astfel învăță să-și autoregleze acțiunile, să devină cinstiți, corecți, dezvoltându-și spiritul critic, răbdarea, stăpânirea de sine. De asemeni, în ora de limbă română elevii rezolvă sarcini de joc care urmăresc educația lor intelectuală, învață cuvinte noi și semnificația unor noțiuni, își corectează pronunția, își însușesc construcții gramaticale pe care le folosesc în diferite contexte, astfel jocul poate fi folosit în consolidare, sistematizare și verificare a cunoștințelor elevilor.
Îmi propun ca elevii să înțeleagă importanța dezvoltării și nuanțării limbajului de la vârsta școlară mică, prin utilizarea diverselor jocuri didactice, care să conducă la schimbări vizibile în vocabularul activ al elevilor, precum și observarea modului în care sunt solicitate procesele
psihice, cognitive ale elevilor și modalitatea în care sunt cultivate trăsăturile de personalitate prin intermediul jocului. De asemeni, prin această lucrare îmi doresc să demonstrez valoarea pe care o capată lecțiile prin introducerea jocului didactic la clasele primare în orele de limba și literatura română.

Lecturați gratuit Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea expresivității limbajului la elevii din ciclul primar, autor Violeta Magdalena Chiriac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1414-7

You must be logged in to post a comment.