Domenii | Autori

Arhiva

Condiția intelectualului în opera lui Marin Preda, autor Lucian Turcu

Vom încerca în această lucrare să subliniem noutatea, valoarea prozei prediene, remarcată de altfel de critica recentă. Actualizarea marelui prozator într-un context marcat de prozatori precum Camil Petrescu şi de teme literare ce ţin de modernitate, ni s-a părut necesară în demersul nostru. Tema ce nu a fost remarcată decât mai târziu de critica literară este cea a intelectualului. Scopul lucrării este identificarea acestei tipologii în câteva romane reprezentative pentru opera prozatorului şi anume: Moromeţii, vol. I şi vol. II, Marele singuratic, Delirul şi Cel mai iubit dintre pământeni. În acest sens, prin realizarea unei paralele, a unei priviri comparative asupra prozei lui Marin Preda, respectiv a lui Camil Petrescu, urmărim a evidenţia punctele comune existente în operele celor doi scriitori.
O altă parte a studiului nostru este orientată spre argumentarea dimensiunii intelectuale cu elemente aparţinând exclusiv romanelor lui Marin Preda. Un rol important în lucrare îl au chiar mărturiile prozatorului culese din diferite eseuri, interviuri.

Lecturați gratuit Condiția intelectualului în opera lui Marin Preda, autor Lucian Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1396-6

You must be logged in to post a comment.