Domenii | Autori

Arhiva

Construcţia axiomatică a mulţimilor de numere, autor Luminița Bariz

Lucrarea de faţă ȋşi propune să realizeze construcţia axiomatică a mulţimilor de numere folosind două metode : metoda constructivă şi metoda axiomatică.
Metoda constructivă constă ȋn definirea noţiunilor ce intervin ȋn teoriile matematice pe o cale directă, efectivă, iar calea axiomatică conduce la o metodă utilizată frecvent, o metodă științifică de expunere care, pornind de la propoziții prime (axiome), deduce noi propoziții, numite teoreme.

Lecturați gratuit Construcţia axiomatică a mulţimilor de numere, autor Luminița Bariz

Lucrarea poate fi citită online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1399-7

You must be logged in to post a comment.