Domenii | Autori

Arhiva

Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Luminița Bariz

Lucrarea de faţă ȋşi propune să realizeze construcţia axiomatică a mulţimilor de numere folosind Lucrarea este împărțită în trei capitole:
I. Sisteme de ecuații liniare
II. Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare
III. Aplicații.
Primul capitol conține noțiuni despre sistemele de ecuații liniare şi prezintă câteva metode simple de rezolvare a acestor sisteme, precum sistemul liniar omogen, regula lui Cramer, teorema lui Rouché şi teorema Kronecker – Capelli.
Cel de-al doilea capitol conține metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare care se utilizează atunci când numărul de ecuații şi numărul de necunoscute sunt foarte mari, iar calculele ar deveni complicate.
Ultimul capitol conține câte o aplicație pentru fiecare metodă prezentată în capitolul precedent.

Lecturați gratuit Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Luminița Bariz

Lucrarea poate fi citită online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1400-0

You must be logged in to post a comment.