Domenii | Autori

Arhiva

Politici educaţionale de implicare a comunităţii în activitatea şcolară, autor Maria Neacșa


Oraşul şi, în general, comunitatea, vor fi educative atunci când vor recunoaşte, vor exersa şi vor dezvolta, în afara funcţiilor tradiţionale (economice, sociale, politice şi de prestări de servicii), o funcţie educativă, în sensul că îşi va asuma o intenţionalitate şi o responsabilitate vis-à-vis de formarea, promovarea şi dezvoltarea tuturor locuitorilor săi, începând cu copiii şi cu tinerii.
Pe măsură ce aceste apropieri parvin unei anumite maturităţi, se constituie noi obiecte ştiinţifice. Observarea vieţii clasei este puternic remodelată, nivelul instituţiei şcolare, iese la suprafaţă cu o vigoare incontestabilă, studiul raporturilor dintre şcoală şi comunitate ia contururi din ce în ce mai precise. Toate acestea constituie o înlănţuire teoretică, metodologică şi politică pe care am dori să o prezentăm în lucrarea de faţă.

Lecturați gratuit Politici educaţionale de implicare a comunităţii în activitatea şcolară, autor Maria Neacșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3417-6

You must be logged in to post a comment.