Domenii | Autori

Arhiva

Conceptul chimic de acid, autor Prof. Elena Barbălată

În decursul timpurilor, noţiunile de acid şi bază şi-au schimbat înţelesul. Înainte vreme se numea acid acea substanţă care în soluţie apoasă avea gust acru, care înroşea hârtia sau soluţia albastră de turnesol, care reacţiona cu metalele punând în libertate hidrogenul şi care reacţiona cu bazele formând o sare şi apă.
Concepţiile bazate pe teoria disociaţiei electrolitice au arătat ulterior că toate reacţiile atribuite substanţelor cu caracter acid se datoresc ionului hidroniu (H3O+), iar reacţiile atribuite substanţelor cu caracter bazic se datoresc ionului hidroxil (HO−).
Prin verificări experimentale s-a arătat că proprietaţile acide, respectiv bazice sunt determinate nu de disocierea în ioni, ci de eliberarea unui proton de către o moleculă şi ataşarea sa la o altă moleculă.

Lecturați gratuit Conceptul chimic de acid, autor Prof. Elena Barbălată

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0763-7

You must be logged in to post a comment.