Domenii | Autori

Arhiva

Operatori şi convexitate, autor Prof. Humă Irina Oana

Studierea funcţiilor convexe în clasa a XI-a presupune rezolvarea unei multitudini de exerciţii din analiză, algebră și geometrie – trigonometrie pe care elevii le regăsesc în cadrul temelor de recapitulare din clasa a XII-a.

Prin tematica acestei lucrări am urmărit consolidarea și aprofundarea elementelor legate de funcţii convexe dar și tratarea acestora din punct de vedere metodic.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Operatori şi convexitate, autor Prof. Humă Irina Oana

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-377-6

You must be logged in to post a comment.