Domenii | Autori

Arhiva

Rolul stilurilor de învățare în actul didactic, autor Ioana Băceanu


Postura de cadru didactic implică recurgerea la metode ingenioase pentru a suplini numărul redus de instrumente cu care poate lucra pentru a-și atinge obiectivele. De multe ori, sub presiunea contextului, apelăm cu prea multă lejeritate la metode coercitive pentru a forma deprinderile de lectură și de receptare a operei literare. Plecând de la aceste considerente, am încercat să găsesc noi strategii cu ajutorul cărora să adaptez demersul didactic, astfel încât literatura să își croiască un loc în viața elevilor printr-o motivație internă. De aceea, am experimentat această idee, de a modela actul instructiv-educativ în funcție de preferințele de învățare ale copiilor.

Lecturați gratuit Rolul stilurilor de învățare în actul didactic, autor Ioana Băceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3456-5

You must be logged in to post a comment.