Domenii | Autori

Arhiva

Developing English Language Skills through Drama Games, autor Dănila Nicoleta


Cartea abordează un subiect de actualitate, dezvoltarea competențelor de limba engleză prin joc dramatic, ca parte a noilor perspective în didactica limbilor moderne. Demersul de tip metodico-aplicativ își propune să demonstreze că integrarea metodelor practice care au la bază folosirea jocului didactic bazat pe dramatizare în cadrul orelor de limbă valorifică la nivelul instrucției finalitățile adaptive de tip recreativ proprii activității umane, dinamizează procesul didactic prin intermediul motivațiilor sale ludice și înlesnește învăţarea participativă, auto reflexivă a limbii şi culturii engleze.

Referent științific, Prof. univ. dr. Ioana Mohor-Ivan

Lecturați gratuit Developing English Language Skills through Drama Games, autor Dănila Nicoleta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3521-0

You must be logged in to post a comment.