Domenii | Autori

Arhiva

Jocul didactic matematic, metodă eficientă de predare-învăţare în ciclul primar, autor Daniela Stoleru


Utilizând jocul la clasă, rezultatele nu întârzie să apară, jocul determină la elevi sporirea atenţiei, interes, participare afectivă şi creşterea ritmului de lucru. Prin utilizarea jocului didactic la clasă, se asigură formarea unor deprinderi de muncă individuală şi de grup, spiritul de ordine şi cooperare, valorificarea la maxim a timpului, manifestarea personalităţii sub toate aspectele sale, stimularea potenţialului individual, cunoaşterea interpersonală şi, nu în ultimul rând, creşterea încrederii în forţele proprii la majoritatea elevilor.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic, metodă eficientă de predare-învăţare în ciclul primar, autor Daniela Stoleru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3520-3

You must be logged in to post a comment.