Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativităţii elevilor prin abordarea pluriperspectivistă a personajelor din romanele lui Camil Petrescu, autor Dana Lavinia Marin

Ca în orice alt domeniu, şi în sistemul de învăţământ suntem tentaţi să alunecăm în zona conformismului. Omul devine ceea ce este prin educaţie, însă educaţia nu îl creează pe om, ci îl ajuta să se creeaze într-un mod inedit, original, în aşa fel încât să se evite uniformizarea. Fiecare elev este o individualitate irepetabilă care trebuie să se dezvolte creative, într-un ritm propriu, după nevoile personale şi cu posibilitatea ulterioară de a se adapta cerinţelor pieţei de muncă
Scopul acestei lucrări, din punct de vedere al cercetării pedagogice, este acela de a oferi o abordare creativă a textului camilpetrescian care să faciliteze dobândirea unor competente generale: utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare, folosirea modalităţilor de analiza tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare, argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dezvoltarea creativităţii elevilor prin abordarea pluriperspectivistă a personajelor din romanele lui Camil Petrescu, autor Dana Lavinia Marin.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-965-0

You must be logged in to post a comment.